Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Η "ανάσταση" αναβάλλεται μετά το νέο φιάσκο Τσίπρα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 - τ Δ Φ
ἰ ΜΙΣΟ!
Μ ΕΝΩ «ΑΠΑ|ΤΟΥΣΕ» ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ
 ΤΩΡΑ ΕκΑ|ΠΑΡΕ| ΠΑ ΕϋΗΟθΠΟϋΡ
Η “ανάστααη“
αναΒαῆῇετα·
μετα το νέο φ|ασκο Τοντ
ΠΑ ΜΑΜΑ το εστκσι- ο' ΔΑΝε|ΠεΣ εΠιμἐνσυν σε ΕΡΩΤΗΜΑτ|κΑ (πιο τ!ν  
νωνισκο κσλΠο του ολοκλήρωσα της αξιολογΠσσς ξαφνικα.. σΠοστασιοΠοΜση 
Μσξιμοο, στον αέρα η με καθορισμό των “ΜΜΜ Τσακαλωτσσ και τον ενισχυμένο  
αξιολογΠσΠ, στο φοντο μέτρων του εφεὁρικσὡ ρολο ΧουλιαρακΠ στη διαΠραγ
ΠρΟωρες κολΠες Πακέτοσ των 5.6 στα μστωσΠ με την τρωω ~   
ο .. ΤΩΝ 58Α€ 4
ΕΞ··ΝΑ Με' ο οντα ΛΑ|Κ|ΣΤΩΝ να οΝοΜΛΖπΑι... Μονο! 
Αν: _ζσ ΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑθΛΗΜΑΤΑ
 ο ΤΣΑΜΠ|0ΝΣ ΚΔ' ΤΜΗΜΑ ΝΠ(
  ο | ΜΒ' 260
Μ Μ ΝΕ"  ΤΗΣ ΜΜΜ ΝΕ ΣΟΥΠΕΡ ΓΚΟΛ ΕΠ' ΤΗΣ ΜΠΑΓΕΡΝ
Μεγαλη Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1872 - Τιμή 130 ε - Μ.·-ΜεΜ
Δ·ΗΜεΡΗ ΕΡτΑτ·Α ”
ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓεΜκον
ΜΜΜ Α0ΥΤ ΝΑ'
Ι  τ .<
λ ΤΜ 
ΥΠΟΥΡΓΞ'Ο ΕΡΓΑΣ|ΑΣ.
- · κο·ΝΩΝ·κΗΣ ΑΣΦΑΛ|ΣΗΣ Β ·
κο·ΝοΝ·κΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΛΛΕ'ωΕ|Σ ΣΕ
ΝΕΡΟ. ΤΡΟΦ|ΜΑ,
ΦΑΡΜΑΚΑ
ην..!
τοἑΒἰἶ%Ρτ
αντί για τζάμια στο ΜΜΜ'  4_  ΑΣΤΑ ΜΕΡιΣΜΑτΑ
Σακοὐῆες
και χαρτόνια
Η Βενεζουέῳ`
στο πάνω της Χρ80κοΠίας 
Δ ΣΥΝΤΑΞ|ΟΥΧΩΝ ,
ΔΗΜΟΣ|ΟΥ '
 ΜΚΕΝῦ ΣΤΑ Σ|ΝΕΜΑ Η «ΑΝΑΣΤΑΣΗ» ΜΕ ΤΟΝ ΤΖΟΖΕΦ ΦΑΪΝΣ "Μ“τΜΜΜ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα