Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Επικίνδυνη εμπλοκή. Ακυρώθηκε το έκτακτο EurogroupRecognized text:
“ΠΜ   Σ ΙΑ νννννν_ιιιιει#ι8ιαητ
|(ΛΟΗΜ[Ρ|ΝΗ Ο||(ΟΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ - Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2ΟΙό - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 20250 - Τ|ΜΗ Ι¦30 ΕΥΡΩ
ωΝΕΜΝΝΜ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΝΝΣΕΠΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΤΗ Μ. ΠΕΜΠΤΗ
ΔΠΡΕΔΝ ΜΕ ΤΗΝ
«Ο ΜΧ
ΣΤ0ΥΣ ΟΛΥΜΠ|Λκ0ΥΣ ΑΓΩΝΕΣ»
“τκιχ·.ωΜ·ι στο” Η· Μ Μ ΜΜΜ - Μ
Ποιητικό
Το Πρώτο αντρικό Περιοδικό
Ρύθμιση υπουργείου Οικονομικών
Τέλη κυκλοφορίας
Ι.Χ. με τον μηνα
Ο Δινονται κίνητρα για την άρση
ακινησίας αυτοκινητων
Ο Η αναληψη ιτινακιδων για έναν μηνα
θα κοστιζει τα 2/12 των ετήσιων
τελών κυκλοφοριας > σελ. 7
Καρμανιόλα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο
για την κοινωνία και την ενημέρωση ·ΣΕΛ.14-15
Σύνοδο |(ορυΦής για Πολιτική λύση θα ζητήσει ο Αλ. Τσίιτρας
Επικινδυνη εμΠλοκη
Ακυρώθηκε το έκτακτο Εύτόαιόυρ
Ο ΔιακόΠηκαν οι διαΠραντιατέύσέις, στον «αέρα» η συμφωνία με τους (θεσμούς
° Στο «κόκκινο» τα κρατικό ταμεία, ρευστότητα
μέχρι τα τέλη Μαΐου
Φ Νέα Πρόταση για αφορολόγητο όριο με βαση
Μ 'Η ΜΜΜ 2016 με νέα πρόταση της κυβέρνησης
00ρ0λ0γ0ύμεν0ς ,  >6·186 62%
6_ωο- Πμε2παιΜ 'με1παιδι 'Μπαιδιό ·
4.000 - _ 27%
τον αριθμό των Παιδιών  "Μ  Μ  Μ  Μ 
> 'Η 4 ' 5
Αντιδρόσει5 στη Βουλη Γραφείο Προϋπολογισμού Αφόντου Ρόδου
Μπλόκο Μιταλτό
σε ειτένδυση
ΔΟΟ εκατ. ευρώ
Ο Αντιδράσεις για την Κηροξη 10 χιλιάδων στρέμματων ως αρχαιολογική ζώνη
Σήμα κινδύνου
για το ύψοε των
«κόκκινων» δανείων
Ο Προτεραιότητα για τις φαιιεζες η διευθέτηση των μη
έξοιιηρετούρενων δα νεων
Πυρ ομαδόν κατα
Τ. Καιρούγκαλου
για το Ασφαλιστικό
Ο Χωρις κοινωνικη οαρΦωνα: ψηΦιΌτηκε επι' της
αρχης το νέο νομοσχέδιο
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ και επενδυτεςαναζητούνλύση
ώστε να μην «τιναχθεΙ στον αέρα» το
μεγαλο τουριστικό ρω]εοτ > σελ. 9
ΣΦΟΔΡΗ επιθεση κατα Ε Κατρ0ύγκαλουεξαπέλυσαν χθες κοινωνικοί και επιστημονικαι Φορείς για το Ασφαλιστικό > σελ. 6
«ΚΑΜΠΛΝΛκΙ» από το γραφειο Πρωπολογισμού της Βουλής και για την καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις › σελ. 3. 7
Αυξήσεις 100 ευρώ σε 1.000 εργαζόμενους στον Βερόπουλο >σελ. το