Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
. ἐξ Στον τεῆικό με ΟΗσμηιοκό τι ΑΕΚ. "ή στο Περιστέρι
   Β 'ΖΗΜΙ Η' ΔΕΝ... ΜΕΡΗ ΓΣΕ!
. · «Σκότωσε» στο
ο 89' τον Ατρόμητο
ΒΛΣ|Λ|Α›
ἐξ':¦'$0! '9
ο Τα ααμΒόῆαια που ετοιμαζει
για τον Αργεντινό
· Επιμένουν οι Ποῆωνοί
για τον Στετιίνσκι
· Σενάριο για τον
Σαμπέ6ρο για οντι-Πογέτ
ΜΡΣΜ|Μ°
στα Μι τον “ω
· Η προσιτή και αξιόπιστα Μαη
για την επίθεση
του ΠΑΟΚ
ΤΑ «ΟΠΛΑ»
ΠΟΕ" ΚΑΙ 
ο Η συνέχεια στην κόντρα τααε "Κ /
α. 4) "
:.ι:ἐῖἑ Ι' ;;
ι     
Χε  · Σημεία, ακριΒέε σκορ, χρόναε Πρώτου τέρματαε,
τι _ :ή αρώταε σκόρερ και από αρώτιιε καρταε στα μενού
· Ξ; Βάρος στη  _ _.
Β στο Μ Μ ΛατινικἡιΔμερικῷ Η ΠΔ
. η , σ· · Πῆαρὡνααν καῆα και 5ὐακαῆα «αιώνα δίνει,  |)Ϊ
- 9  7) Ι - __  8 :Ξ`_ Η χ