Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
"Η "Μ Κ°|"""Μ ΚΑΤΩ Η χεΡ·Λβ!!Β Π
Μ' ΤΗ" ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛιΣΗ-ΠεΡιΘΑΛωΗ ΠΑ ΟΛΟΥΣ
->_. ι.,
α ·- ε 3  Ἡ: Χ ς “`
' ΜΜΜ Τογ;_ΠΑοκ-:
 ω Η _ ω
ωΗ~εοκ ΕΤοιΜΑΖεΜι
(`“ 7 η ω-ῆ ΐ Γη
. η.  ΕΛ^^Μ1ΜΕΧΡ9""·
ΑΝ ο ΜΜΜ ΔΓτεΔοηργγΔ9;ΔεΝΠε[ ΣΗΜερΑἩ
Το «ΝΝ» Πο ΤΣΑΜΠ|ΟΝΣἔΛ|ΠΚΜ
' Ν “
ΜΜωΜ@Μω ΑΕΚ,4μ; μένολτι-πορω6ία σε χέρ· Ί
`  έκανε γκολ Θ ΜΠρίτο (ΒΤ)
Κ|ΝΗΣΗ=ΜΜ' τελ|κἡ ευθεία, με 
Με) Πρωτα Μ ο Δέλλα5 ΜΜΜΜ γο
' Γραψε! ο ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ ι" 3; 41 Γραφει ο ΤΑΣΟΣἶΣΑΤΑΛΗΣ