Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'Ι'° ΑΣΦΑΛΙ¦'Ι'ΙΙ(°
Ι'°Μ°¦ΧΕΙ|Ι° Ι'ΙΙ|
'Ι'ΙΙΙ' ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ
η “ ' οι γηηεοούχοι βρέθηκαν να Ι
' μ , ο χανουν με 87-02 Ωω. αηηα με
“ επιμέρους 464 προηγήθηκαν
π , η _ ς 73-54 σου. Φτάνοντας στην
; ` τη η κατακτηση του ροζ ούηηου
ΤΩΝ εποε
Διευθυντής Συνταξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (Ί 30 €]
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΛΗΜΝΟΥ 20” Ο Α.Φ. 45944 '
ΒΡΟΧΗ Μο ΛΝΤ|ΚΕ|Μ¦ΝΛ
ύβρεις και Φτυοιες ηεντεμιοι ηεητα ηριν απο το τεηος
εηεοεραν σοηεητη οιακοηιί και εκκενωση του γηηεσου.
ώστε να οηοκηηρωθεί ο αγώνας ο ΧΡιΣΤιΝΑ ΤΣ|Λ||'ΠΡΗ: '
·Ἑηρεηε να έχει σιακοηεί πιο ηριν ο αγώνας»
. . Η' ;ι η _ γ ¦ . .η “Πεντε μοηις
" “ κΑηἘ===Νιι: , » | Ϊ ημερες μετα.την .
-~ ο ΜΜΜ" Με”. η ς ~ . . , κατακτηση του σου σερι Φ"ν°| κα' Προχωρῇμε κ Π· , “ ~· γ ί Δ . ( ” ΙΙ'°|ΙΠῇ¦ ο °ῆ|Ι|Ι"Ι°Κός ξεκίνησε
' γιανεες οιακρίσεις και ' ι -· " γ. α β ι το χτίσιμο της νεας ομα6ας με
ηο·ειη "η" ενΡηηιι ο . γ > ο την ανανέωση του ουμβοηαίου
η Μας έβριζαν. μας ' , ' ` ¦ ι - _ ο της Σέρβος Άνα Λαζαρεβιτς για
4 ἑΦτυνυν. ΜΝ δεν ν μ Το · η ς ο - εναν χρόνο και του συμηαε"“Ρ°°°'Μ°"ε 'ω' χ 'ι ο · ι τριώτη της κρουτς Μηρανκο
πηραμε το ηρωτα- ¦| , τ ο 1 ο . .
. η ο ΜΜΜ γ ,ο Δ Σ ο ο ο : Κοβατσεβιτς εως το
| τρωει ο εποχικοί: πωπω: σεων οι
 ιιειιιειιει..“ιιικιιιι» ί
οι Λακωνες αηο τον
3ο 'ομιηο και η ομαδα τ
Πιερίας υηα τον 2ο ακοηουθούν
τον Άρη θεοσαηονίκης στη
δεύτερη τη τύεει
' ~ χηΡι:
:=Ἑ:ρ η η ζ ' ' ο Τ Ψ Ι , ηΡιιντε:ιι. ο
” Ι » γ ε 3 · “ οηυμηιακος ηερασε ί77Τε1ῖ8===Ἡ$Ί Ι ' - ι Ι | _ ο Ι Ι Ι ζῖ“ ¦ Το) αηο το Ρεθυμνο και
Μηουηύρι σου έ “ ~ Έ Ι έ ¦ εκανε το 2-0ι χαρη σε μια
και στις ούο ,- > η έκρηξη στο τριτο οεκαηεητο
ηεριητώοεις ι- 1 η' ο κορυφαίος ο ονοΡικ (47
` ἔ - “ ' η.ι. επέστρεψε ο
αηο ασίστ γγ 1 μ
του Ράμα η ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ί" η.)
ΠΑΡΞΜΕ|ΝΕ
οΡιΣΤ|κη η τιμωρία
του Παναθηναϊκού για τα
αίσχη της Λεωφόρου στο ματς
με τον οηυμηιακο. ηου οεν
εγινε ηοτε. καθώς
απορρίφθηκε και
αηύ το Διαιτητικο
Δικαστήριο
  ι Γ τι ηηροσΦυγη των
ο _ η ι Η _, _ ξ' ΤΟΝ” °"-Χ°ΝΨ Με η ` ο “ “ηρασινων»
αρη ται ηροστιμο ευρω ευρώι Ξεκι_νατο- ` ' `
Τ ` Δ μ ¦  `ῖοηημα με η`ροίκα εΞιβαθμο.ύςτ
Γραφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡίν ίσεηίοα 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα