Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
 “9 ο ΛΟΓΟΣ 
·οεοεπεν@οωΜε· ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8928 · ΕΤΟΣ 82ο · 'ΗΒΗ Ί Βυῶ · Τ¦Τ|ΡΤΗ 27 λΠΡ|Λ|°Υ 2°Ίθ
ΓΡΑΦΕ|Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ|ΣΜΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
ῦ ο· ΕΡΓΑΖαΜ£Να· ΣΤΑΜΜΕΔΗΛΩΝ0ΥΜΕ
ο ΛΣΦΛΛ|ΣΤ|Κ0Σ
Ν0Μ0Σ
Το προσφαγ·κό
θα επαείνε| Το
δημοσιονομικό πρόβλημα
ΑΠΕ|ΛΕ|
ΕΛΕΥΘΕΡ|Λ
ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Παραιτήθηκε ο πρόεδρος
της Ενιαίας Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων
Σελ. 5