Previous
Next

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτεηΊΡοτίκί.ἔΓ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Η ΡοννΕκ
δει·υι·ίιι· Βέκιο" Ρουέν Ηε||αε ΑΕ.
Τει.: +30 210 6728890
σου": |Πιο@ροΠει-Πειι85.ετ
Μ.ροινσ-ηειι85σ
Κυριακη 24 ΑΠριλίου 2016 | τιμά: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(Η ΚΑ|
ΕΠιχιΞιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: θΖο · Αριθμός φύλλου: 26.049
ΤηλεΠικοινωνίες
«ΜΑΥΡΗ Α|ΣΤΑ»
ΦΟΡΟΑΟΤ||(ΩΝ
|'|ΑΡΑΑΕ|ΣΩΝ
[νομοσχέδιο] Όλες οι εΠιβαρύνσεις Που Προωθεί η κο βέ ρνηση για φορολογικό και ασφαλιστικό
Εκρηκτικό κοκτέιλ 16 μέτρων
Τι θα Πληρώσουν οι 'Ελληνες Πολίτες φέτος και τι στην τριετία 201 7-Ζθ19
σημερα στη Ν
|ράν: θέλει σταθεροΠοιηση
της Πετρελαικιις αγοράς
Παρά το γεγονός ότι η Πετρελαίκη διάσκεψη Που
έγινε στην Ντόχα του Κατάρ την Προηγούμενη
Κυριακη ηταν μια αΠοτυχια για τη σταθεροΠοιηση της
Παραγωγης του Πετρελαίου, το |ράν θεωρεί τη διεξαγωγη της ως ένα «θετικό βημα», ενώ θα υΠοστηριζε
ένα μελλοντικό σχέδιο για τη σταθεροΠοίηση της
διεθνούς Πετρελαίκης αγορας. >22
Σε αδιέξοδο ο διάλογος
του Ε0|'|ΥΥ με τις κλινικές
Δραματικό Προδιαγράφεται το μέλλον για τις ιδιωτικές κλινικές και ιδιαίτερα για τις μικρότερες του
κλάδου, καθώς την Παρασκευή δεν εΠηλθε συμφωνια των κλινικαρχών με τον ΕΟΠΥΥ, ειώ την ιδια
στιγμη, συμφωνα με τους εκΠροσώΠους του κλάδου,
ο Οργανισμός δεν διαθέτει Πλέον καθόλου ρευστότητα για να τις Πληρώσει. >ί 3
ΔΛΑ: Άνοιξε η διαΠραγμάτευση
για τη συμβαση παραχώρησης
Με Ζητούμενο την άντληση εσόδων για το Δημόσιο
ξεκίνησαν οι διαΠραγματευσεις μεταξυ του ΤΑ|ΠΕΔ
και του καναδικου συνταξιοδοτικου ίυηά Ρ5Ρ για την
εΠέκταση κατά 20 χρόνια της συμβασης Παραχώρησης του αεροδρομιου «Ελευθέριος Βενιζέλος». >ι 6
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ| - ΧΟΝΑΡΕΝ|'|ΟΡΟ|
ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ |'|Α ΤΟΝ ΟΒΕΑ|Α >14
ΝΟΟ|)Υ'5: ΕΝΕΟ|Τ ΡΟΞ|Τ|ΥΕ
Τ|Α Τ|Σ ΕΑΑΗΝ||(ΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η ΠΩΛΗΣΗ ΟΝΟΑΟΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΒΕ ΣΤΗΝ ΕΚΤ >17
ΝΕΤΑΑΩΝΕ| Η ΥΣΤΕΡΗΣΗ
ΣΤΑ ΦΟΡΟΑΟΤ||(Α ΕΣΟΔΑ
ειδικη
εκδοση
μόνο στους
συνδρομητές
Εκρηκτικό κοκτέιλ αΠό 16 μέτρα -φορολογικά και
ασφαλιστικά, τα οΠοία θα μειώσουν το διαθέσιμο
εισόδημα κατά τουλάχιστον 2,'7 δισ. ευ ρώ μόνο μέσα
στο 2016, φέρνει το νομοσχέδιο Που κατατέθηκε το
βράδυ της Παρασκευης στη Βου Τον... λογαριασμό
αυτών των μέτρων θα τον Πληρώνουμε -σύμφωνα με
την έκθεση του Γενικού Λογιοτηρίου του Κράτουςμέχρι και το 2019, καθώς η εφαρμογή σε Πολλά αΠό
τα μέτρα θα είναι οταδιακη. Το Πακέτο Περιλαμβάνει
την αύξηση των φόρων, την ΠερικοΠή των εΠικου ρικών
' Πυρετώδεις είναι οι διεργασίες στον κυβερνητικό συνασΠισμό μετά την ουσιαστικά ολοκληρωση της
διαΠραγμάτευσης με τους Πιστωτές για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστηματος της χώρας
και εν όψει της συζήτησης του σχετικού ν/σχ στην
αρμόδια εΠιτροΠΠ της Βουλης. ίΟΠως χαρακτηριστικά ανέφερε υψηλόβαθμο στέλεχος του υΠουργείου Εργασίας, «η συμφωνία σχεδόν έκλεισε και
αΠομένει η διευθέτηση μιας διαφοράς μεταξυ των
δυο Πλευρών, ύψους ΠερίΠου 50 εκατ. ευρώ». >ί Ο
συντάξεων, των με ρισμάτων του Μετοχικού Ταμείου
Πολιτικών ΥΠαλληλων και του εφάΠαξ, την κατάργηση
του ΕΚΑΣ, την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών
για μισθωτούς, εργοδότες και αυτοαΠασχολούμενους
και Πληθος άλλων μέτρων. Ο λογαριασμός Που
αΠοτυΠώνει η έκθεση του ΓΛΚ δεν είναι ο τελικός,
καθώς μέχρι την ψηφιση των μέτρων αναμένεται να
Προστεθούν και οι αυξησεις των έμμεσων φόρων. Ο
τελικός λογαριασμός των μέτρων αυτού του νομοσχεδίου
εκτιμάται ότι θα ξεΠεράσει τα 5,4 δισ. ευρώ. >8-9
Οι τέσσερις ηληγές τιις ελληνικης οικονομιας
Χρέος γενικης κυβέρνησης
2006 2008 2010 2012 20ί5`
Π. ι 'β Μ
32003 2005 2007 2009 2Οίί 2013 2015 Ι
1 Ανεργία Μέσο Πάσο Ποσοστά] Μ)
ι Εξέλιξη ΑΕ" μεταβολη%ί
2003 2005 2007 2009 Ζω] ΝΒ ΖΩΗ
"ώς χάθηκαν
28 δισ. ευρώ
αηό το Χ.Α.
ί 85196
ο 23/4;ΖΟίΟ ΜΜΜ 23422010 22422016
' Γενκος Δείκτης ' Κεφάλαιοηοίηση ιδιο ευρω
[ανατιμΠσεις] Πώς αντιδρά η αγορά στη συμφωνία με τους δανειστές
Σε Ποια Π ροϊόντα - υΠη ρεσίες
θα αυξηθεί ο ΦΠΑ στο 24%
Αυξησεις τιμών σε εκατοντάδες αγαθά και Προιόντα ευρείας κατανάλωσης, καθώς και σε υΠηρεσίες υψηλης ζητησης αναμένεται να Προκαλέσει η αύξηση του κανονικού συντελεστη ΦΠΑ αΠό το 23% στο 24%
Που συμφώνησαν η κυβέρνηση
και οι δανειστές. Ακίνητα, αυτοκίνητα, καύσιμα, τσιγάρα, Ποτά, ροφήματα, λογαριασμοί τηλεφώνων,
είδη οικιακού εξοΠλισμού, συσκευασμένα και μεταΠοιημένα είδη διατροφής, είδη σερβιριΖόμενα σε καταστήματα μαζικής εστία0ης, εισιτάρια μέσων μαζικός μεταφοράς. κόμιστρα
> Οχήματα, ηλεκτρικές ηλεκτρονικές συσκευές,
καύσιμα, τσιγάρα καΠνός, Ποτά, ένδυση υΠόδηση κ.ά.
ταξί και Πληθος άλλων Προϊόντων και υΠη ρεσιών
αναμένεται να ακριβύνουν αΠό τη στιγμη Που θα
τεθεί σε εφαρμογη η αύξηση του βασικού συντελεστη ΦΠΑ. «Η αύξηση του ΦΠΑ
είναι εντελώς λάθος δρόμος, καταστρέφει τις εταιρείες, τις θέσεις
εργασίας. 'Οσο Πιο υψηλοί είναι
οι φόροι τόσο Περισσότερες εταιρείες θα εγκαταλείψουν την Ελλάδα». Αυτό τονίζει ο Πρόεδρος
του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας. Αναλυτικά, τα αγαθά
και οι υΠηρεσίες όΠου ο συντελεστής ΦΠΑ θα αυξηθεί αΠό το 23% στο ΖΑ%.>1 ι
Το χρονικό
της εξαετους κρίσης
ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡ|ΖΟ
ΣΤΗΝ... ΟΥΑΣ|Τ|(ΤΟΝ
Τα τρια μνημόνιο, το ΡΒ',
οι αΠανωτές εκλογικές
αναμετριισεις, τα λάθη
της τρόικας, η άνοδος
της Αριστεράς στην κυβέρνηση,
το δημοψιίφισμα, τα φησι
τοητι·ο|ε, οι αΠώλειες 28 δισ. του Χ.Α.
και το τελευταιο Πακέτο μέτρων
[διαηραγμάτευση]
Τι θα Προ βλέΠει
το ΠροληΠΠκό
μνημόνιο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα