Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Διευθυντής Συνταεεως; επιασε ΜΜΜ-ι): η
ΔΗΜ: ο. Νικοπα'ίΒπς
ΚΥΡ|ΑΚΗ 24 ΛΗΜΝΟΥ ΜΜΟ' Α.Φ. "5940
¦ί.80€
Η ειριίνη
κοκκινακη. με τα
κόκκινα.
εαπ σωτα στην
πίστα
' σιγη
δευτεαο“ανωναςτου_ 0πυμπιακου στα Ό ε
Η σειρα των τεπικῶν
ς Με απαντω
ο τα" πικαπ πιτ-Μ
 ; παπα αυτων
· “ξιο)αρχπνόςχεπιστρέθει ,σημερα στον ί
θα κριθεί Ι
στις τρεις νίκες ο ο οπυμπισκός ί
έχει ππεονέκτπμα έδρας και το
πρώτο παιχνίδι θα γίνει στον
ιιειρσιό στις 7 Μαίου
τ ,πιτς τόνισε:κσαίνεταιπως  ι
ήταν ευκοπη7 ανια. παπα αν σεν, =
ρεί να ΦανταστείτΜροπππματα  .
αντιμετωπίσαμε· απανταω βαίνει στην πίστα
χαραυμε οςνια. το νταμππκα χ με το τρόπαιο. να
ευχαριστω τις κοπέπεςνια τηΔ Ο τρανσυσα τα ανα
συνεργασία. τους και την-αυπο-# χ καταφερα· και να
3 της Σαντορίνης
:τα Με· σο καθόρισε τον πανναΞιακό ι2-ο νίκες)
και τον πο θήρας ι3-0 νίκες). με πωπω ενός
μόνο σετ ινε-ι) ο :τον τρίτα τεπικό νίκησε στο
Ρέντη 8-0 ιτε
·ια. 27-28. 25
ο) την ομαόα
με πρωτη
σκόρερ την
Τσθετόνοβα
Μο πόντοι) και
κορυοαία τη
πίμπερο πρέτα
κονόμι. που
καταχειροκρατπθπκε από
τους 4.000
θεατές για τις
εντυπωσιακές
όμυνές της
Ζει καποιος __πό“μέσα όεν μπα-χ 1
μονό τους απατη χρονια»
η' ο πρ ας σκόρερ
του θρυπαυ προχθές
" “`ππέι οΦ.`εκτόςέόρας κόντρα στο
~ Ρέθυμνο.“μετσυς“ερυθρόπευκους» <
να θέτουν να κανουν το Στο και .να 
παπι:πἙΜ 
Ϊ) ο'
“αρωμα πρόκριση στα Μηπως ο
 η ` ἈΠΩΝ ΞΟνΟΟ ΠΡ'ΝΐΕΖΗΣ
κ Γούνα: μεν γκαπ μ
' - Ϊ  Η  Στο.  έ ο#ΜΝ° Ο Ο ἶ
ΜΜΜ ὲ ΜΜΜ αν ῦικονακουνας τα). ΜΜΜ
ηηιντιινΜιιτ αν Μπα να). Μινι
ΑΠ°Λἐ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ 'Φ 1 `
Μέσος 879. Μαριαννα: - πΑιντΕΡρπικ τα αφίσας
σ'. 0μπρόντοβιτς 75' - ιωαννίοης 479 ο Η θΑθΜ0π0ΓίΑΜαν ρισα σε. Κέρκυρα θα. πωπω Σμυρνη το. Τρίκ πα σε
αποθεώνεται
οι νταμππουχες νιόρτασαν το Μιάου της παρασκευης στα Μουζουκια. με την Ειρήνη
Κοκκινάκη να ανε
; ΜΧ'
Γραφει ο ι·ιιιινινιι σιιιεπιι ίσείό
`ΡΟΒ'Ο|"¦
|Ἀνναπ.αΖαρ βιτςμε .
τκτατ πτωση· ζι·νππικετ τον ΜΜΜ"
φ Ηττήοπκανζ 42-44 από ωνόω“ε" στον' παντεπικό
 “ ο του-φαιναπΦορ τας Ευρωπαικα:
Ι ι ι ` Μαη: πιινιιιΔιιτ›
Ζ ,Ί “ο χαρακτηρας
. ' . μιας ομαόας Φαίνε, ` π Ν ~ ται μετά από ιίττες ί
ΑΠΟ σευτεροπεπτα - ϊ Ι  .σαν και αυτή ο Δεν
πριν από το τέπος η Με η μ η αείμ°°¦ε Μάσα "6.
Ξανα" Ασπμακπ. μόνπ αμαρκα-  μ π σης νίκες κα.
ριστπ από τα 2 μέτρα. νικιίθηκε από .3 στα ΜΜωρΜ απ.
την τερματοΦυπακα της 0υίπεστ. Εντίνα ι Ζ Μ κυρίως σε ,Μα
ι'καννκπ. και έχασε την ευκαιρία να Ι . "πως Μ" Μ”.
στείπει τον πμιτεπικό στα πέναπτι ο  ιι .με κα. σ°Κ¦Μζ°"
πρώτες σκόρερ του 0πυμπιακου '› μ τ" ΜΜΜ μας ·
οι Επευθεριαοου. πβραμίόου παω". ό°° ω (Μό Ξ "ω" . χτυπάς τόσο πιο ι . η
σκπηρό γίνεται» ~ ί
 ΜΕ ΤΑ ΣΕΠΠΕ ιι°"||Π|°"ΤΡ| ΣΤΟ" "ΑΟΚ
Πανευτυχιί `
τα κορίτσια. με
την κούπα του ι ~.
τέταρτου συνεχό- ι ι
μενου πρωταθπη- '
ματος του απυμπιακσυ
'Η “Μπορω '
αν ααα
ο :επ να 3
' 'Η μετά" με τους-θεσααπονικείς τη;Μ.πετόρτη στο `
μ _ μκτιααίακακη 'οσθηοτὲπεσειενα καπό τεστ νια τουςνερυθρόπευκουςνενόψει τεπικου ο 0- ΣΜΕΑ περιμένει
ι να προπονπθουν αεΝκανανικαυς ρυθμους αννιτα χοτ”
και εΜΜπιιττΜανι¦ηω τσπαιπωρουνται από μικροενον χπιίσεις σε οπίσθια μπριαίο καιἑπροσανωνους / ι 
αντίστοιχα ο Επιστρέφει`ο πιιποττειπ
.: τιποτα Γουέμππεί με: ο.
;. “θηκαν-στο θα' με το
Μπες οι όακιμές του απτο στο κεκπεισμένων των θυρών 0ιπικό της παρασκευής με τον
πωπω στο καραίσκακη ο οι Νεοσμυρνιώτες
επικρατπσαν ι-0 με γκαπ του Μασουρα
ί ττοιι ττ`ιιικο τον κνιιτιιιισν Μπιτ: ιι7ι·ιονιιπίττιιτ 
η ' πικαπ" Με να Βαν ”
κόκκιναιοια απο" από' ν
Σ-τπ57ἴΡ Μπασκετ οι .
Ι πέναπτι του πουτανα·  '
 Σε ΜΜΜα
7 η , ι χθες Με χέα α
Μαραιαπ ιοητσ) με έΞοχο
Η Έβερτον ισοΦόρισε στο
73' με αυτονκόπ του Σμόπιννκ. απο στις καθυστερήσεις ιθ0'+Ξ') ο
ππασέ πέτυχε τα 2-4 και
έατειπε τη Γιουναιτεντ
στον τεπικό ο Σημερα
ο όευτερος πμιτεπικός
Κρίσταπ Μπας - ΓουότΦορντ ο ο τεπικός θα
όιεΞαχθεί στις θα Μαίου
Ο* Ο ΣΕΛ'ΔΛ Β
` δ ' ,ι-ι| ΜνΡ του τρίτου τεπικαυμε
αποανικό οεπτία. τα πρωτο μου
τα αιωνες· ιι). μακραν καπυτερπ"
πίμπερο στο πρωτόθππμα. πωπω
τόσα.νρπνορα.και ω ει πειςΔ και
είναι ο Ρομπ ρτοι" " ` 7
ΣΕ Μ|Α ΑΠΟΚΑΛΥΠϊ'ΚΗ
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΣΤΟ «ΦΩΣ»:
ΟΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ' Ο ΟΞΟΣ!)ι
“σέπια να σιακόωω το ποπ . αεν θα
κρεμασωτα παπουτσια μου. π θα παίξω
για πιατα χρόνια βόπει_ μετατπ οισκαπιί
. σκοπο αυτό όεν το Ξέρει κανένας. .αν 
θα οιακόψωοέτσς ή του χρόνο' το τα
ρει μόνου θεός ο Είναιεπιθυμια δικα»
` μου και τουαντρα μου να "πακτιίσαυμε
ένα παιδί ο Έχω ενημερωσει τον0πυε
μπιακό ότι μπαρε ν συμβεί συ. ό το καποκαίρι σπα" ότι θατους.το πω έγκαιρα
` 'ωστε να.μπν κρεμασω αν ομαδα. να
. προπαβει τις μετανραοεςν
“Στην Εθνικό όεν με
καπουν γιατί σεν έχω εππηνικό
αισθατιίριο ο :τον 0πυμπιακό
παίζω με επππνικό σεπτίο ο :την
ππ8ανία αεν έθναπα ποτέ
όεπτίο τα έκανα στην τοποσ· ρ
ο Ήρθα Ξ.θ.χρσνων στην
επεσα· και Ξεκίνησα
εαώ το θόπεί»
ΣΤΟ Ο' ΚΗ'
ιιΕΛ|ΟΣΕιι
Τ" Χ|ΧΟΝ
Δ ;'Τέσαερα γκαπ
τ ο ταυαρες ως: τα
πέναπτι. 77¦`πέναπ- ι
Ι τα. θε) και από`ένα
οιϋΜέσι Με). ινείμαρ
' τ ο· “εκατο ο
σπασίματα-ι
_'χίζσυν. ρ :αθηνων
_ " 'την κοπο". στο' _
“πρωτόθπημα ιαπα-' ί
η νίσς. τρεις αγωνιστικές πριν .από το
ς. .οι 'πε ··τειιιΔπ τι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα