Πρωτοσέλιδο Έθνος: Ο νέος κώδικας για κόκκινα & πράσινα δάνεια
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Προσκυ- Ξ Οι «φυ- “Μ Μ Η Δσνση
νήματα σε λες» των :Τ “ Ξηιθυμισδη
ερημες ' ενοικισ- Η: εξιστορεί
εκκλη- Ξ στὡν και ;:ςε;ἔᾶἄπῇ; τη διαδροσ|ές, το ὁ¦ομε- ΜετΑΦορΩΝ κΑιειΣΦοΡρΝ μή οηό τη
εκεί σηου ρίσμστσ Ο ἔ_  Νέα Υόρκη
νιώθεις με τη με· μέχρι
μόνος ησ- γσλ0τερη ' · χ Ι τη «Μουρνω στη Γη : ζητηση  μωρο»
ΑΙΓΑΙΟ
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
ΜΕ ΙΙΙΙΙΙΝΕ8
ΣΧΕΔΙΑΣΗ
ΙΙ ΠΟΙΝΗ 
ΣΤΗ ΑΕΣΒΟ ΚΑΙ Η ΡΑΝΙΑ
ΤΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ
ι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι
ιΕι·ιΖιιιιΕιιιιιι
» ΨΠ·'7'
ΤΑ ΨΙΑΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ο νέοε κώδικαε
για κόκκινα & πρασινα δανεια
Εξαιρούνται αΠό την Πώληση σε Γμηα8 μέχρι το τέλοε
του 2017 δανεια με υηοθήκη ή Προσημείωση τη8 κύρια8
κατοικία8 αντικειμενική8 αξία8 έω8 140.000-150.000 €.
Πακέτα με ληξιΠρόθεσμε8 αλλά και ενημερε8 οφειλέ8 θα μεταβιβαζουν
οι τραπεζε8 στι8 νέε8 εταιρείε8 διαχείριση8.
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΛΙ·ΙΠΤΕΣ »Β·'7
Ι Μ' Η ΙΟΙ ΜΙ ΛΙΜΝΗ! ΜΜΜ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΞΙ ΙΙΙ ΠΙΝΩ :ΙΜ ΙΜ ΜΗ Ι κι*
το ΤΕΛΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ
2 Ο ΣΥΜΒ|ΒΑΣΜ0Σ
Ι ' ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΝΤ
_ ιιιι ιιιιιιιιι
Γι ιι ιιιιιωιιιιιι
6 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
Ο βαρύ8 λογαριασμό8 των μνημονίων 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΗπραπητραπεζαοτηνΜ
Γ το ΑΓΝΩΣΤΟ
 ηΑΡΑΣκι-ιΝιο
ιιειιιιιιιιΜΜ = “ Νέρκεὲ"005
 Ι' αηαν ρέου:
ΣΤΗΝ ΙΜ"ΜΕΑΕΙΑ ΕΒΡΟ'. «Πόσοκαιρό
Η" ΙΙγΙΙΙΙΙΕΙΠ ΙΙΙ]ΜΙΙΤΙΙΙ  μπορεί5 να
 οντέξει5;» 2ο