Πρωτοσέλιδο Free Sunday:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΟΟ ΣΥΝΕΔΡ|Ο ΝΔ
 Με ΤΟΝ κ. ΜΗΤΣοϊΑκΗ
>· _ ' ΠΑ Μ|Α κγΡ|ΑΡχΗ κΕΝΤΡ0ΔΕΞ|Α
(Θ) ' Ανόλυση Μό τον Γιώργο Κύρτσο
Μ.ἰΓεε-ευΜεγ.9τ  σελ. ] 1
2Δ||ΟΔ||] ό
ΕΒΔΟΜΑΔΑ #362
Ο 'Ϊ ω Ι ΠΙΑ!) ΜΙ 33] ¦·
Ο “ η 'Μ !Δ'ΠῇΜ 7
ΟΠΠ¦ ΜΝ'  |