Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Εκόότησ: Κωνσταντινοσ Μητσησ
Η ΛΑ|Μ|·|Τ0Μ0Σ
του νέου ασφαῆιστικου
”0ῆεσ οι εηώόυνεσ αῆῆαγέσ για αναπηρουσ, ΕΚΑΣ, μητέρεσ ανηῇἱκων, χόρεσ, όγαμεσ θυγατέρεσ, ένστοῆουσ
ευηοσηουρ
Και τέταρτο
Νέα μέτρα υιμουσ 3,6%
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ
τουσ μισθωτουσ
Και «αναόρομικέσ οφειῆέσ»
για την ηῆειοψηφια
ΣΥΡΙΖΑ
(αριστερό) Μνημόνιο
συμφώνησε η κυβέρνηση Τσιηρα
Σεπ 4
Αυξανεται για όσουσ
Χιῆαρι εναντίονΤραμη
ΞεκαθαριΖει
' η κατασταση
για το χρίσμα
των ηροεόρικών εκῆογών
ΣΕΠ. 23
θα... τη Βρει
αηο τουσ “53%
Τι κρυΒει η κόντρα
Τσιηρα - Τσακαῆώτου
Σελ 8
οξυγόνο
ΣΝΟ Την
Ελλοδω μος
Συνἑδοτο
ΜΝ ΜΜΟΗΡΑἩΑΞ
22-24 Ατιοτλἱου
Νέα Δημοκρατία από την Αρχη
Στο Ι θα Συνέδριο τησ Ν.Δ., που έχει αρχισει από ηραχθέσ Παρασκευη, ο Πρόεδρόσ
τησ Κυρ. Μητσοτόκησ κατέστησε σαφέσ ότι το κόμμα τησ αξιωματικησ αντιηοῆἱτευσησ τα αῇῆόΖει όῆα και ξεκινα από την αρχη. Χθεσ υηερψηφιστηκαν οι καταστατικέσ αῆῆαγέσ. που καθιστούν τη Ν.Δ. ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό, μεταρρυθμιστικό
κόμμα του κεντροόεειου χώρου. Με στόχο την εκῆογικη νικη και την μεταρρυθμιστικό διακυβέρνηση τησ χώρασ ηροσ όφεῆοσ τησ πατριόασ και του όσοι] τησ. Το τεῆικό μηνυμα του κ. Μητσοτόκη για την μεγόῆη αντεπιθεση τησ Ν.Δ. με γνώμονα τισ
εκῆογέσ και τη νικη, αναμένεται σόμερα το απόγευμα με τον ενθουσιασμό των συνέδρων να έχει κορυφωθεί.
τω. Ι2-Ι3
ΓΡΑΦΗ ΣΤ" «θα»
“Ειμαστε ηρόγματι
ηστριώτεσ;»
Γ|ΑΝΝΗΣ
ΛΟΒΕΡΔΟΣ,
όημοσιογρόφοσ
Σεῆ. 2
“Τώρα χρειαΖόμαστε
Αῆηαγη σεῆιόασ»
7 7·  Νικιι
 κει>ΑΜεηΣ,
Βουῆευτησ
Εηικρατειασ ΝΔ
Σελ ΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΑ
ΑόειόΖουν τα ρόφια
Σεῆ. Ι 5
θΥΡΑ Β
Οι καῆότερεσ και
οι χειρότερεσ μεταγραφέσ
τησ φετινησ 5υροι Σεαευε
Σεῆ. 20-2 Ι