Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: 4ο μνημόνιο και δισ. μέτρα για να κλείσει η αξιολόγηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΦσΤη©ω7Ππσ .ὰ :ΤΣ ρ .ων 
Η ίῖΜΞ@ν ν ν νΚω ΠΚΚ!
-` ί Ο Ψ ὶ
η ι¦·¦κ ηοκΑΝι·Ν ω Μ""¦¦¦=Μτκ Χ /
 ` Τ ΜΝ' χ  ἔῇεργ¦ες ΠασχΜΜσ Μίλωνα
χ -- Τ · . “ΜΜΜ ._  σ _ Ε ο· 'τ Ό από Το χωρΤό και Το ΑγΤον Οροδ
 · ” ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τονπ£ΤΡογΣγΡίΤογ
Πασχα _
σΤο Χωρ©
.-.·-·-·-··
ΜΜΜ χ» ζ; Τ · 'ΕΝΠ
ΜΜΜ ΜΜΜ:
“ __  πΩΣ ΝΑ ΜΤλπολΕΜΗΣΕΤΕ
ο .  η - Με ΦγΣίκο ΤΡοπο Τα .
.  ς λ Ή Με ΑΛΛΕΡΓ|ΕΣ “ Ύ
_ ζ Ω " γ' σΐῖἔ ' > . Τ Φ¦στθ 55/ Π 7 “ ΝΝΔ |
 ί ·~ .ή Ό 7/ σ σ Η
Μ. ε-ΤγραΞ. εαπ· Ο @να Μ@@ν@ω@Ξ
_/ ί _ _/ / /_
/ ί Ξ έ
4 4 _/
ίἶ@@Μ@δ] 24 ΔΠ©ΜΜ©γ 20306) ΨΖλΜ©Ψ Η Ϊ[ίΜἩ Έ Φο] ίἔΜ@ῖἩ Μέ Ἡῖ ΠΜΣ@©Ρἔἱ ένα)
«ΝΑ|, ΣΕ ΟΛΑ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣ||'|ΡΑ
"ΟΥ ΣΥΝΕΧ|ΖΕ| ΤΑ ΕπικοίΝΩΝίΛκΑ ΤΡίκ
απσίπππΤ 40 Μ Ν Η ΜοΝ 'ο
η “ κΑί 9 Δ|Σ. ΜΕ'|'Ρ
γία να Μέσα η αξίοῆόγπσπ
ανω @Η υποχώρηση Της κυβέρνη- ΞΞΠἩῖί πακέΤο 3,8 ΜΠΕΣ ΞΜ@ΜσγΝΣΞΠΞ
 σης καθώς συμφώνησε πρίν δ|σ-€ «κρύβω» με|ώσε|ς σε Τα Μ·ΣοοΤονΣ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ|ΕΣ,
- ' εφαρμόσεί Το ΤρίΤο μνημὁνίο να κύρίες συνΤαξείς, μίσθοὐς ΣΥΝΤΑΞ|οΥΧοΥΣ ΦΕΡΝΕ| "
 ψηφίσεί καί ΤέΤαρΤο “προληπΤίκο». δημοσίων υπαλλήλων καί Το ΝοΜοΣΧΕΔ|0 ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ Ε
"Η  Ρ" ενώ ΝΤαίσελμπλουμ - ΛαγκαρνΤ αφορολόγηΤο μόνο γία ΤΩΝ 5,4 Δ|Σ.€ ΠΟΥ
δεν... βίαζονΤαί γία Το χρέος αποδοχές 588€ κΑΤΑΤΕΘΗκΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Ο ΣΕΛ|ΔΕΣ 6-7 Ο ΣΕΛ|ΔΕΣ 4-5, Το, 16-17
ΠΠ Εί0ἶΞ©ΞἔΡΨΕΞΥἩΚ©Σ ΜΕ|ΩΣΕ|Σ ΕΩΣ 50% ΣΤ|Σ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗ): ΦΕΡΝΕ| 0 κΑΤΡ0ΥΓκΜ0Σ
Ε] ΣΕΛ|ΔΑ '|4
η ΣΤΗ Ν.Δ. ΔΕΝ χορογΝ
'799, πΛθοΤΕΝΕίΕΣ,ΦΛΤπΕΣ
ΜπΛΜίοκοΜΜΛπΣΜα ΑΥΞΗΣΗ 7
ΔίΑΝνκΤΕΡΕγΣΕίΣ
ΤΗΣ ΑΜΒ"
β' Δ· ·Δ
=Ἐ]ΞΛ'Δ 'Δ
='= Δ·ἰ'ίΔ|
 . _ 0ΑΛ κοΣ
.ἔἐ ΛΝοΡοπίΣΜο
 Ξ _ ._ Τον ΣΥΡΜΑ
30.000 Ελλπν88
ί · έκαναν τα
Ξ · · · ο · σπίτια τουσ...
ἶ · · Δ ξενοδοχείο!
ἔἔ . ' Δ Λ ' 0||(0Ν0Μ|Α
ἐἶ Π ΣΕΜΔΕΣ 2143 @ΔΡΜΜΜ | ΣΤΟ 32% ΕΧΕ' ΕκΤοΞΕνοΕί |·| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛ|ΣΜΕΝΩΝ ο ΣΗΜΑ 21

Τελευταία νέα από την εφημερίδα