Previous Προηγούμενη μέρα
Next

Πρωτοσέλιδο Ύπαιθρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔ'Α|Α ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΠΑ ΤΗ" Α"Ρ0Τ||(|·| ΑΝΑΠΤΥΞΗ
` νννννν.γρ8ιτοτοε.ει :ΞΔο|"οΡ|κ0
πα ι '.¦ΣΕΜΚ|Σ ο ΠΕΛΛΑ
“. ε ,
 -· 1
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΠΡΙΛ|ΟΥ 20Ι6 ΕΤΟΣ Ἡ ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 25 τοιιῖοεῖ@γρΜΜο8οΓ '55Ν: 24593206 ΤΙΜΗ 2 €
εκτιτοτικο ΚΟΥΠ0
γισ τιε δολώσειε κολλιεργειοε
“Χωρί5_  “
οιστοῆοομένε5
οοικιλιε5 δεν
τον ένθετο φάκελο
κοι εοωιρελοθείτε
οοά το δώρο
Μεγάλο Εβδομάδο
Στο τομειο γιο θσοικά.
οροοἰνιομοι εειοώτικά
τα ιο
ΜΙΜΗΣ ΕΝ|ΣΧΥΣΗΣ
η ο
Έτοιμο το δίκτυο
ο .ι “ -- ο _ - _ των ΚΕΑ
 ο 7   ' . τι  · _ . κ ς  θδιευθυντάε έργουτιιεθλ|λ
“  Ι, Γ “ ¦, Ι ο κ - ο επιχειι·εικ οι αχ»
 Ο Πορσγωγοι κσι κοτσνολωτε5 ΑΜΠ Με” “ Μ"
Ι Ι 3 τῇ· _£ νο  .................................................... ..
το μεγάλο θυμοτο __ μ Η ο Πορτοκάλια +898% ου εστι-2020
2 3, 4 κοι 5 τρορέ5 πάνω “ , ά Πατατεε +170% Νεοισγροτεε
. . .  .·`. . Προδο ιευοοτοεδ'οε
οι τιμεε σοο το χωράφι στο ράφι “ρω“$ΜΜἔ“
κ ϊ 7    Μιά-ιο
Μό  Δυστυχώε το ο ισον' 
θ Σάιμολε κοι ο... Ο Ο κο· το.,
διεθνο8 των δονειστών Νο δουμε. τελικά, Ποιοε θο εφορμόοει τον νόμο-τοφόιιλοκο γιο του5 ουνετοιριομουε ""Μ""
Εδώ κσι έξι χρόνιο. άσοι οσχολοάντοι με το ελλονι·
κό δρόμο διστυιιὡνουν δύο οοόψειε. Η πρώτο θέλει
τον Σόιμολε νο έχει σχεδιάσει¦ με γερμονικά τόξο
κσι τευτονικο επιμονή. τον οικονομικό οσονιομό
το5 ελλονικά5 κοινωνἱοε. οι οοοδοι Με δευτερο5
άοοψοε (βλ. ολου. Γιουνκερ κά.) ιοχυρἱζοντσι ότι
στέκοντσι οοένοντι στον ιδεολοοτικό Σόιμολε κοι
δουλευουν γισ το οωτιιρίσ τπτ Ελλόδσ5. Αν θέλετε
τουε πιστεύετε. Η υπόθεοο¦ όμω5. θυμίζει ονάκριοιι
-κοι βοσσνιστορισ- τον εοοχά τοε χούντα με τον
κυλά οσοολἱτο κοι τον κοκό οσοσλίτο. Νο μον Εεχάσουμε κοι τον κυριο Λσγκάρντ σε ρόλο προέδρου
του οτροτοδικείου. Αν έχετε τέτοιου5 φίλου8. εν
ολίγου. τι νο του5 κάνειε τουε εχθροάε.
ΥΓ. Όλο βοἰνουν κσλώ5 ενοντίον μάτι
Πυρά τον κοθολικἡ οντίδροσο
του ογροτικου κόσμου κοι ουρά το
γεγονό5 ότι ουδεί5 ουνετοιριοτο5
«συγκινήθοκε» σού το., όρομο του Β.
Δοοστόλου. ο έμονευοο του γιο του5
Αγροτικου5 Συνετοιρισμουε οιιοτελεί
Πλέον νόμο του κράτου5 με τι5 ψάφου5 του ΣΥΡΜΑ κοι των ΑΝΕ/Χ. Η
ΝΔ κοτοψήφισε όλο το άρθρο. ο Δο
μοκροτικο Συμοορότοεο υτιερψοφιοε
το εργόσομο. μετοβοτικἑ8 διοτάξει5
γιο τον ΕΛΓΑ κο· τον οΠεκΕΠΕ' ενώ
ελάχιστε5 ότον οι διοτόεει5 Που βοὴ·
κον συμφωνο το γνὡμο το5 Χρυσο5
Αυγο5. του κκε. του Ποτομιου κοι Με
Ενωσο5 κεντρὡων. οι βουλευτἑ5 των
οτιοίων ο τι5 υιιερψοφισον ο οοείχον.
δολώνοντοε «Πόρων» Μ ι7·2ι
ΠΟΠ & Π|Ἑ
«Βεράντα» Κοοτοριάε κοι
Μετσοβόνε στο μικροσκόπιο
εκ. των
Το άγνωστο
Εθ|ΜΑ
το5 λομορά5
Σελ. 5667

Τελευταία νέα από την εφημερίδα