Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΝΘΕΤΑ
του τι
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑ|Α ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑ|θΡΟΥ
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΗΝ Μ. ΠΕΜΠΤΗ
28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 
Αρ, Φυλλου 545 ννννυαφοηενν5,οι· εστειιαα@οοτοηεΜφ Σαββατο 23 & κυριακή 24 Απριλίου 2016 Κωδ.: 7744 Ι$$Ν: 22419446 Τιμή 2 ευρώ και με τα ένθετο 3 ευρω
Ι Ι Μετλσσλιι τυπου λ
Τη Μεγαλη Τριτη ΠΡΟΪΟΝ 15/4 22/4 Η προδιιμοσιευσπ
τελικό οι πληρωμές ΜΜΜ Με Με για Νέους Αγρότες
, , . . _ .. ' Καλαμπόκι λ 75 180
Από Μεγ(ιλιιΤριιιιιιενι(ικιενιοχυοιι, ξ φ ' ' ΜΜΜ" “0.64 63,49
με τις δυσκολες ενστόοτις να μένουν γ' _ Ελαιόλαδο 3.16 3.12 Μ ΠϋιΙΙΙΠΟΧΠ ΟΠ) ΦΟΥΝΤΗκι 3
πισω ο: δευτερο χρονο. σελ. 6-7 ' ' ΣΜ-ωωωΜεωω Οι Νεα Αγροτ:ς_ σελ. 16
Δ Ϊ. . Η ΜΒΜ ~:·ε·αω·μπω_ ελαιόλαδο ΜΜΜ
ετ 3 ε ψ, 4 ' Δ. .'
Το δόγμα του σοκ πιανει αγρότες
Με συντελεστές φόρου ίΟ,τι αφήνει ο φόρος το παίρνει «Ζήτημα που με ξεπερνα...»
εσόδων από 22% μέχρι 45% το ασφαλιστρο, που κυμαίνεται είναι το σχόλιο Αποστόλου
«τιμή» στα ακαλλιέργήτα σελ. ω από 1.327 μέχρι 18.954 ευ ρὡ σελ. το για τα προωθούμενα μέτρα σελ.9
Τωρα ξέρουν με προυποΟἐσεις
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΓΡΟΤΟΝ
μέχρι τα ί ο 30.001
ο. ' ά" εως και
2 ευΒΒο ·- “Πο ~ 40.000 από
': ευρω 
· _ έως και _ εδρα)
30.000 και πανω
···` Δ .Αν .λα ·-.- Δ
ή ' ο Ϊ Ο' 0ι κινήσεις των επενδυτών σε συνδυασμό με το αδύναμο
¦ Ι Ι Ι Ι | δολάριο ανεβαζουν τα μαλακό στο Σικαγο. Όμως. τα σκληρό
Διεθνες ραλι στα μαλα κα σιτα ρια. πισω τα σκλπ ρα ως Με. η... ...η με... .ως .οι σου. ο.. 21. 35
 Ι( ΙΙ*·)ἔζΣ Η
τι. ι 1Ξι--ιέ;λΜ ΙΟ .κι .λ
,νι. Κκ! γ/>ῆ|^.'Ιῖ
,.'Ιἑ".|π ^.ιιΔΣλ/ἰ λα /`
-ἐΤ.Ἐ6Ώ!£ὶῆΜἑἶ:ἩΜ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΝΕ0 Μ (σε ευρώ)
1.837.15
2Ο19 3.608.7Ο 3.455.91
Η -'ι χ ΠΠ ' ι“ .Ι ΟΝ. Ο'
77 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ
. . .  .Ο |ζ . Πασχα στη στόνπ Αύριο το σχολείο Οριστικό... αντίο Με ΦΠΑ 24%
Ι Ι Ι | Ι Ι
., ΑΜΝ0ΕΡ¦Φ¦^ του Μητσιμπονα θα ειναι αγροτικό με τα δικαιωματα αγροτικό εφόδια
Φ Κοιτόνε πανω απ' τα ο ευρώ Μετα την προστασία της ονομασίας. Αίθουσες που θυμΚουν φόρμες και μα- Πολλές ομοιότητες με τα προσωρινό Ανεβαζει το κόστος στο ογροεφόδιο
τα λίγα ντόπια που υπαρχουν το Κατσίκι Ελασσόνας Ολύμπου θητἑς δίπλα στη φυση είναι η νικήτρια δείχνουν να έχουν τα οριστικό η επικείμενη αύξηση του ΦΠΑ
στην αγορα. Με” ψαχνει δικαίωση και στην τιμή. που πρόταση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού δικαιώματα. που αφησαν με μεγαλα στο 24% από 1ης Ιουλίου. Απλός
Μ σελ. 20-22. 35-30 πληρώνει γι' αυτό η αγορα. σελ. 42 για το μέλλον της εκπαίδευσης. σελ. 53 παραπονο πολλές ενστάσεις. σελ. 4 παρατηρητής ο Αποστόλου. σελ. 9
ΣΑΒΒΑΤΟ: τ Ανάσταση του Λαζόρου Μήνας 4ος. Εβδ. 17η ΗΛΙΟΣ: Ανατολη 06:39 - Δαση 20:09 ΣΕΛΗΝΗ: 16 ημερών Ι ΚΑΙΡ0Σ: Αίθριος