Πρωτοσέλιδο Δημοκρατία: Λουκέτο σε εκατοντάδες δημοτικά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Και όπως καθε
Σαββατο.τοένθειογιαπινσρΜΜΜ.ιε
Μωματααιόπιζωπ
Πεντε πρωτότυπα κείμενα. όηωε δημοσιεύτηκαν
για πρωτη φορα στην εφημερίδα ΕΣΤΙΑ οι
Ι5(|ζ·?ιἐ κ`°Μ
-_Ρ,ω2_¦ Σ. Με· κι., μου θα! σοκ
ηη. φαω τὸ. α κ :να _ “εμε με. ι.
” ° ' τω εκ
Μὴ “Μετς “ η” 794,- ;
` ,η ΜΛ'ἑ Β|ῳ ”Η Η(#ω“4
@ωχ Γι. “μη- Μ_·:·ἄ  
Με ω.. ω ο». ων'. ι:
4%ω 7 Ί!
.Εμ ω;- 
Διπλεε εισφορεε-σσκ για τσυε Και Χαρότσι 25 Ε στσυε Με.” ω ι" ¦ ¦ ω Μ ή · ¦ ι ρ ω
ατυχσυε μισθωτοὑε που ερασιτεΧνεε Ψαραδεε! Π. “ΜΔ ηη κι" Υ ω
Χρησιμοποισυνκαι μπλοκακι  ,η “ω Με. Μωβ η· ρω
Μετα τα 1.144- νηπιαγωγεία που θα κλείσουν στον βωμό εξοικονόμηση8 (κι αλλων) πόρων
ΜΠΕΙ"
Πρόεδρος Διδασκαλικης Ομοσπονδίας: «θα Προσληφθ0υν
πολύ λιγότεροι αναπληρωτές το νέα σχολικό έτος. θα έχου
με τεραστια προβληματα». 3
ΜΜΜ] ων στο ΠολυτεΧνΠ“ἔσ
κριση των . ,
_ _ Μονο λίγους μηνες έμεισυνεδρων Ϊ0 νεο . ναν καθαροί οι τοίχοι του
. Διαδραστικη παράσταση ΜΠσ0βων '5
καταστατικό Μ. Τρίτη και Μ. Τετόρτη '
Τα σημερινό ΜΜΜ στο ΑΜ ΕΜ. 4 με το ·Ηιιπιεη Βεαυίεπη.
ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΗΓΕΣ
Οι... αησΧρὡσειε
 του Παηαν8ρεσυ
Για" ήταν «Μω και
Ποιοι Μ να Μ "ω°Μἡως
"δωσω Ώ 
«Πρωτη φορα Αριστερό» με
όγΧοε για ΠασΧα στο Χωριό
Δύσκολες μερες περιμένουν τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ. τι
Η πρωτεΐνη του ανσσησιητικσό «κλειδι» για τη θεραπεία του ΑλτσΧαιρερ