Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Τρόπους ελάφρυνσης του χρέους εξετάζει ο ESMRecognized text:
μ· :.
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Μ. 582,5"
Οι Δεικτες της ημερας
'¦.·.$“
ΠΗ_2'| ΑΠΡ'Λ'ΟΥ 29'|6 ΕΤΟΣ 27ο
.ζ .·*ι-> ι
Ες Δ τι Αἐ“ 4 | Ο'. π
ι -.ὶ τι ί “
ι  σε ε
:είν ·ἱ ` δεν· ”ι 'ο `
Γενικός Δείκτης
ΜΜΜ Επιχειρήσεις & χρήμα
 Ι   · 'ί ζ
η ἔκ::_ το. : .τι
Ἡ ως του Μ Π
. __ ρω αν.: ε _
.' Π - ί να;”
ω· - = Μ?
έχει ι ,Δ γ
ι; · Ί;¦ 4
ε -. Ο· ι°:ἶἶ·  η
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5683 Τ|ΜΗ Ι¦5 €
Κινηση Μετόχων
 ἔ` _ Ανοδικές
πεΕαΑΜ0υ ε _ _ 
“8% πετ/ΜΜΜ» _ Κ°θῶ·κές 42
' ΜΜΜ ι _ ..... ,. .................... ε_
ΜΜςΜ Ϊ _ Σταθερές γ7
ΗμερήοιοΜετοροΑη ΜΜΜ-Μ ΧΑ    
ΟΠΟ|Α ΔΥΝΗΤ|ΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΠΟΡΗ ΝΑ ΛΗΦθΕ| ΜΟΝΟ ΜΕ ΟΜΟΦΩΝ|Α ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ · ΜΕΛΩΝ. ΤΟΝ|ΖΕ|
'ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΜΦΡΥΝΣ|·|Σ
του χρέους εζετόζει ο Ε8Μ
ς _ .μέ
Ζ.κ. Γιοόνκερ: «Δώστε χρόνο
και την κυριότητα των μέτρων» - Η Επηόόα
όεν χρειαζεται μέτρα εκτόκτου ανόγκης.
ην Εῇῆόὁσ
τονίζει ο πρόεδρος της Κομισιόν
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Ο Σταθερότητας (Ε5Μ) ανακοί
νωσε ότι έχει αρχίσει να εξετάζει τρόπους για την ελαφρυνση
του ελληνικού χρέους, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ΚευΙετ5. Όπως αναφέρει ο Ε8Μ στην ανακοίνωσή του
οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης ήταν έτοιμοι πέρυσι τον Αύγουστο να εξετάσουν¦ εαν χρειαζόταν¦ πιθανό πρόσθετα μέτρα για να
καταστήσουν βιώσιμο το ελληνικό
χρέοςΙ προσθέτοντας ότι αυτό θα γινόταν μόνο αν η Ελλάδα συμμορφωνόταν με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το πρόγραμμα του
Ε5Μ και αποκλείοντας το ονομαστικό
κούρεμα του επίσημου χρέους.
ς η "Υπό το φως της δέσμευσης αυτής, ο
Ε5Μ έχει αρχίσει να εξετάζει πιθανές
Ξ εναλλακτικές επιλογές σε καθαρα τε
χνοκρατικό επίπεδο"Ι αναφέρει στην
ανακοίνωση του ο Οργανισμός προσθέτοντας: "Οι εναλλακτικές αυτές επιλογές δεν έχουν συζητηθεί σε πολιτικό επίπεδο. Η όποια δυνητική από
φαση για περαιτέρω μέτρα ελαφρυν
Κρ. Αογκόρντ: Οι πιοτωτές θέσουν επονοσυνόεση της χώρος με την αναπτυξη
σης του ελληνικού χρέους μπορεί να
ληφθεί μόνο με ομοφωνία όλων των
κρατών - μελών της Ευρωζώνης".
Ο Ε5Μ δεν ανέφερε λεπτομέρειες αναφορικα με τις εναλλακτικές επιλογές. Στο τηλεγράφημα του ΚευΙετ5
σημειώνεται ότι ενδέχεται να αφορούν στο "κλείδωμα" των επιτοκίων
στα σημερινό χαμηλό τους επίπεδα ή
στην περαιτέρω επιμήκυνση του
χρόνου αποπληρωμής των δανείων.
Εν τω μεταξύ η επικεφαλής του ΔΝΤ
Κριστίν Λαγκαρντ με συνέντευξή της
στη Φιγκαρό απαντώντας στο ερώτημα εάν το "ματς των τριών πιστωτέςΙ ΔΝΤ¦ ΕλλαδαΙ είναι διαχειρίσιμο"
απαντησε: "Οι διαφορές είναι μικρότερες απ! ότι γενικα λέγεται. 'Ολοι οι
πιστωτές - Ευρωπαίοι και ΔΝΤ- έχουν από κοινού τη θέληση, ύστερα
.από όλες τις θυσίες του ελληνικού λαού¦ να επανασυνδεθεί η χώρα με την
αναπτυξη, να έχει εκ νέου πρόσβασή
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και
να μπορέσει να λειτουργήσει αυτόνομα, θα τολμούσα να πω. Είναι ο κοινός στόχσς". > ί '
θ. Φέσσας: Εφικτη η επίτευξη Θετικό αξιοηογεί η ΕΕ. Ξ Μειωμένος αριθμός
πηεονόσματος 3,5% ΐ τη συμφωνία με Τουρκία ~ ιΡοε στο α' 3μηνο
Αρκεί να αηηόξει το μείγμα ποηιτικός που η «Αισθητή μείωση παρότυπων ι Πτώση και στην αξία τους
ακοηουθεί η κυβέρνηση. τονΖει ί μεταναστών στο Αιγαίο». επισημαίνει ¦ · 3 κατό 70%
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ'Λ - ΠΟ^|Τ|ΚΗ 0-6
Αθ. Τσίπρας:
Η αξιοθόγηση
θα κόείσει
Οξεία ς.ιχτιηόρόθεση
μεταξυ του
ηρωθυηουργου και
τσυκ Μητσοτόκη Με
ί? 'ι ι.ε7ο€ ύ
Γιατί στον η Μετοχή
της ημέρας
Με. Η
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμπηό
:οι λ. μια 3
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ'Ο
Στα υψηηό
3μηνου βρίσκεται
το Χ.Α.
Με το «θρέμμα» στραμμένο
στο Ευιοσι·ουρ ~
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ανησυχία
τραπεζιτών για
την αξιοηόγηση
Επιόεινώνετσι το προφίη
ρίσκου στις τρόπεζες
Νέα πτώση θ,θ%
στην παραγωγό
ασφαθίστρων
Στις Ασφαηίσεις Ζώης
η μεγαηυτερη πτώση
977 8
Ί ΊΟΘ 085Ί4
Ο ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ ΊΊ-26