Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
οσο τη · Η μείωση τρελάνει "όλη”
για ἔοἔ·:== τον Μ δε ώ την άδεια
· Η πρόταση του ΠΑΟ για τον «Γερμανό» · Η ΜίδΝ°Π να Η" αναδιανομή των εσόδωντηε Λίγκα ο Πού θα Βγόῆει αυτό η κόντρα
ο Ολυμπιακός Β'
τους προπονπτες'
· Ουρά κόνουν οι πρώην «σημαίεε»
του για να τον αναῆόΒουν
· "0|08 είναι ο τύΠ08 του “ “ Ζ
παίκτη που έχει ζητησει
Ϊ' Μ κ
ΜΜΜ..
το εστι
ο Ποιοι γ 7
πανηγύριζαν τ  .
για την ο αποχώρηση
του Πογέτ
5 ΑΠΟΚΛΕ'ΣΤ|κΑ!
Πώς η
η 'γάτα·
?7 εδώ κοι
τρεις
μήνες ως
μετά ερε
 με κ θε
” πεπτομέ ετη
 τις εξεῆιξεις
"Ϊ στην Αεκ
Ψ ο ν Μελισσπνιπ!
Υπαρχουν ανθρωποι στον ΠΑΟΚ
που θα πωπω τον πρώην τεχνικό
_ξ"~ τ  7 τηε ΑΕΚ Τι θέῆει να αποφύγει
 ο ο 'Βόν <<Ψιἴινει» την επιστροφη του
_  στην Τούμπα ο Κοντρέρα8 .
Ξ Δ  
Μ Ί Έ η ` ω
ο Από τον Τιμούρ η
στον Ουζουνίδη /
«ΚΑθΜΣΕ»
ΑΜΗΝ 5
ο "ΑΜΜΟΣ 
·Ἐφυγε ο Πογέτ
και... σκόραρε στο ' |  β ΞεΧωΡ!στἐ3 '
1-0 τηε <ίΕνωσηε»  '- τ. προβῆεψετε για Πεμπτη.
γω το κύ"εῇῆ° Πορσσκευη κοι Σαββατο! Ζ ΜΜΜ"
.· · ΜΑ; ρ ε  ό