Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Γραφει ο ΠΑΝΟΣ ΑΟΥΠΟΣ Σελ. 32
Γραφει σ ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΠΣ Σελ, 32
ΤΤεμτιτιι 2' Διιοιλ·ου 2Οι6 Φωλλο ΤΤΟΟ ι?360ι ι (` ι 30
_ Η «βόμβα» Που εβωέΒω θεμελια
τΠ5 <ἐΕνωσΠ5» ο Πσγετ, όχι αΠλα
δεν «εκΠυρσσκρότΠσε»7αγὡνιστικα.
αλλα Π ομαδα εκανε τΠν τελεια
η εμφανιση γαι ΠΠρε 
ρσκρισΠ8 (Τ 0) στονγμεγαλοτελικο,ε
Πατώντα5 τον ΑτρόμΠτο
Ο Ο  ΣΚΟΡ" κι" Μ"
, γ  Ο “Φισιιισιιενσε ΜΜΜ
ΦΟΒΕΡΟ ΓΚΟΛ, υστερα αΠό σέντρα του
Αραβι6Π (Που αΠό τα ακρα ήταν καλυτερσε)
στο 73', κι αλλε8 τρει8 κλασικε8 ευκαιριε5
για ένα σκορ Που θα τελείωνε την πρόκριση
αΠό χθεε · Ανεβασμενοε ο Γιόχανσσν,
σσόΠερ ο Σιμόε5, Πήραν ευκολα το κεντρο
· Μεγαλο Παιχνιδι αΠό τον ΛαμΠρόΠσυλο
Μεθσϋειισιιν “ΜΜΜ Με Μι(
από τις εγχώριες διοργανωσεις!
ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΣΕΝΑΡΙΑ ΑΠΕΡΓΑΖΟΝΤΑ| ΣΤΗΝ ΕΟΚ,
Η ΟΠΟΙΑ θΑ «ΨΗΦ|ΣΕ|» ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΦΑΝ|ΣΜΟΥ
ΤΗΣ «ΒΑΣ|Λ|ΣΣΑΣ» ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΖΟΝ ·'Ολα για όλα
το Σαββατο (20:00) για το «14» με τον ΠΑΟΚ στΠν Πυλαία