Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο ΜΜβοΗΝΑικοΣ ΑΝΗΚΕΙ Στο ΛΑΟ τογ
 , γ ἡ '_ · Ι
Θ π.κοΝΣτΑΝΠΜΔΗΣ [ή Δ. ΚΟΝΤΟΣ ·. _ Ρ?   Α
Ψ 'Ε Η" ' 3 Ξ· -' ῦ .
έ ¦ "ΜΜ' Κβ ΜΜΜ" . ζ . ; Π
κε·Μ·- Ϊ . ·· τ ·.ωΜ8"· ΜΙΒ·
 ο«εΤΕΜ|ΜΗ25    
ΓΔΜ ΣΗΚΩΣΕ|ζ
·  θα Δ ._
, > γ: “ 8
·  8
ΠΑ ΧΕΡ|Λ ΤΜ ΕΛΛΗΝΑ ΤΗΜΜΥ ΠΑΡΕΔΠῖΕ ΤΑ «ΚΑΠΝΑ» Β ΜΝΉΜΗ ΠΑΝΗΜΠΠΩΥΜΣ ΠΑ Μ ἔ.ἑἔἔΞΕ3 Η ΞἔΞΒΝ Με ΜΑΜΑ ρ
απο· ΞΕΡΩ Ν
'  Ρε ἶἑῖΛῦΞ Με! ἔΜΕἔἶΗΣΕ    

Τελευταία νέα από την εφημερίδα