Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Κηρύσσουν παγκόσμια κυβέρνηση στην Πόλη με "Βατατζή"
Newspaper website Website
Recognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ _  
2τ ΛΓ|Ρ|Λ|ΟΥ [Μετά Χούντα" ]Ι
20"Έ υ£0αυτΙΒτΠΒΙοκοά
/ " χ τά //›ὰ`χγ /”"Χ Χ Μ ά
  έ Ο Ι ο ΙΙ έ έ ¦
380 ΕτοΣ  Ι ἐς ΙΙ ΙΙ  2  έ 7 '
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ τ  Ι ί / Χ η
00553) 3953  Ι ΜΜΕ
ΙΙ Ι7 έ
4/ χ Νη τῇ / Η ἔκ Ν ῇ¦ΙῖΙ
 Ιω Ο Η μμ Ι Ι Ι Ο ΜΙ ΠΡΕΠΕΙ:
κ Ι χμ ῳἈῳΧν/ 1/ Ι ο! ο 'χμ μ
7 ΑΓΙ
η ΠΤΙ/Ν» ΌΤΙ ΙέΙἶ κά κάλο κτ / οτ ουκ/τν Ι Η
 Ο )Ι Ο ΠΙΟ  Ο Π Ο  ΜΙ Ο Ι ΜΝΗΜΗ! ΜΜΜ
Ι! `τ`#/Κ_/ με μ έ ¦Κά,/ έ μάΚΜ/ έΙυεῳῳ“/ Ι Ι
Τ|Μ|·| '| ΕΥΡΩ
'ΡΙΠ- ΙΜ|¦Μ|]Π0ΥΠΜ
μ `· ' “ κ" "πο
δ ΙΙΔΙκ0ΣΜ|Λ
ΙΙ. Βαρθολομ
ΦΙΙΙΙΑΡΙΩΙΙΙΙΙΙ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΙΙΙ ΙΙΙ ΙΙοΙΙΙΙ
ΕΣΦΙΙΙΙΕΙΙοΙΙ ΙΙΒ"|π""
ΙΙΙΙΙΣΙοΒΙΙΘοΣ 
| Αλλά το Σχεδιο του Θεού είνάΙ διάφορετΙκό: Στους επόμενους μήνες
· · · · η κωνοτάντΙνουπολη πεφτει σε άλλο χερια κάΙ μετά σε ελληνικά