Πρωτοσέλιδο Το Ποντίκι: Κράτα γερά, Ευκλείδη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
.. (Πονανε ωρε Τα παλληκαρ·α: › 'ΤΟΝ-'κ' 
4' |2 Α νιη·ι'›ν·:ς υιτν“υιὴ0ηκ“ν
ΕΒΔΟΜΑΔ·Α·Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ | ΣΑΤ·Ρ·κΗ |ΑΠ0ΚΑΛΥΠΤ|ΚΗ ΜΗΝΗΜΑ  <›“ε““Μυμ<›!
Μ.τοροητἱΚἰ.8τ πωπω 21 ΜΜΜ 2016 χ ΜΑΜ 2€ ο. 1913
ΧΤΥΠΑ ΖΑΝ
ΑΝΤ ΡΑΣ!

Τελευταία νέα από την εφημερίδα