Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Success... Τσίπρα με 24% ΦΠΑ και νέα μέτρα!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Χ 7 Ντι·  < . .., . τέέ 2
ὴ^` < /|
σ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  η.-.:   | Ο ΕἶγΣΤ“ἶο
,γ ,ἡ
·  |ΤΛΛ|ΚΛ ΝΤΕΡΜΠ|
ΜΜΜ ΚΥΠΕΛΛΟ
«/ -έ
`-`χ .
ΝΕΛ ΦΟΡΟΛΟΠκΑ ΧΤΥΠΗΜΛΤΛ, ΕΝΩ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΛΝ|·|ΓΥΡ|ΖΕ|
8ι·οωεε... Τσίπρα
με 24% ΦΠΑ κα' νέα μέτρα!
ΣΤΟ" ΜΚΟ ΤΟΥ  κΕΡΛΜ|ΔΑ Η Χιίἔἔ Βσίσκετσ|
ΚΟΣΜΟ  ΜΕ ^γΞ"Σ" σε σ σ·στητσ
ο ΤσίΠρσς θρισμβολογεί 8 7 σε ΦΠΑ, καύσιμα, :=ἔἔΐἐτε
για το «Μια» μέτρο ς Ν κινητό, ἰΠτεΓηετ, "ΜΜΜ
των 5,4 δισ. €, Που . τσιγόρσ, ενώ το ΔΝΤ ἔἑοδο
θα μας... βγάλουν ϊ εΠιμένει σε σφο- , ,
Μό την κρίση ρολόγΠτο 8.180 € ΣΕΜΕΕ
Μ. ΜΒ
ΜβἶἶῆἐἶἶΗΝἶἔῇΡΕΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΠΣ ΜΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
.¦ 4 Σ ΣγΝσ ΠΡσΣΦγ | 
 Ε στν ΕΤ ΕΟΤ
:ΔΝ Η.    Η;;; »ΣΕΠΕ
| ξἰίΝἑ ”ἶ@Ν] ἑλἑΨ©)ἑἩἐΠ ῇ?Ύἶ©
Πασχα@2νέ8 Ό
συνταγεε `
Μό το χωρ·ό και το Αγ·ον Ορος
ργίεξ
ΞΨΓΚΕΜ0ἩΕζ©Ξ ©Ξϋ3ῖ[Ξῶ
«Πα οῆους κσΠοτε
φωνα το... τεῆος»
·` Ν - Ρ? Ν
Το ΖΩΔ|Ο
Η 'αορίστου Μόγῇη
θα... σΠσσε| ταμε|σ
ἔ &ῖ.;«ΕΦγΓΕ» ο ΑΓΑΠΗΜΕΝοΣ ΗΘ0Π0ι0Σ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΟΓ/Μ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα