Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
77 · 7 7 ο 7 Το νοημο της οορονοίος στη φτέοτο των οΒλητὡν __
7 που 8ο ΜΜΜ τον σύλλογο και στους ι 7
Η Ι Ολομο·οκονς Αγώνες του Ρίο
- τ | ^ ὅ δ ¦ = · .  ` < ° ·~ _
τ _ _ [ Η __ Δ ¦ χ τ · γ / 4 ~ 9
Η" |7Ἡ·¦7Ν Ζ
2οΑοΡιΛιογ
Καθονεονο - 
ΜΜΜ τ Ϊ τ '1 . ' ' ~ ·
Φύλλο _ τ 7 ~ - ι η ΗΜΜἩΜΜΜο
1.753 _ Η “η
. έ" 1 σασταε.ατ Η εοφ· κ
"ΜΒ ΕΝΑ' ΤΟ 'ΜΑΝΟ 
Δ|0||!||ΣΗΣ·'|Ρ0|'|0ΝΗΤ|·| “ΜΜΜ
· κ_;7.“
Ν . α
τ_# ε
“Στον ΜΜΜ ένα?
Ι Ϊ; “ .
Ϊ 7 _
_ Ύ”Ρ“νοοτττττΜικνΣτοντκντ ·
Οι "ερυθρόλευκοι” στήριξαν τον ραδταμαραθῶντο
ΜΝΉΜΗ" ο "ΚΝΣ Ι"'“'"'ΜΜΜ “έ  κκ
“ τ τ ο ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ "Λ ΤΗ" ΜΜΜ
ῖ"Σ ΠΠΣ ΜΤΒ ἑἩἔἩΜΉ“ γ ΜαἩὲἑααίὲΞἐ2€“ΞΞΞανΜ:
το Μοτνωνιακ6 τσίρκο του
Η!" ||||Τ||ΤΩ|' "°“Μ“ ΑΡΧ|ΖΟΥΝ ΤΑ ΓΛΕΝΤ|Λ
' Τώρα τα νταμπλ και στο μπασκετ Γυναικών, αμα]
κατ ούτε μια σύλληψη · ΜΠα τα γΣγονὁτα στο έ; . Τρομοκρωω Ξεμ"ρόΠ|Μ" με ων γνωστὁ Πϊλᾶ"| ΠΑΟ (18:00· Νε!)
ΠΞρτατἑρ1¦ η Θ: `ονενοΧληΙω :χ 3;; Ρ" ϊζ"""Μζἡὁες  Μι"  
α 7 με _ ἐξ, 7Μ