Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"`· <©
 έ _ κ Ι· '
π Τ Ρ Τ :Ο
' ο.ΟΟιΝ¦κ% Τ' έ” 
Ρ' ΣΥΡΟΥ
Ύ ` η ι
| Χα ' ›-`;
`Δ ο ΑΩ ί
-4 Φ0|Ν|ΚΑΣ-|'|Α0Κ Ο'
' ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΣΥΡ0:Τἀν|Ο Δήμου ·_ ἱ¦ Ι ,1 _ Ο ¦- Ο
*ΠΕΤΟΤ  °  ; ` '- '  Ρ έ
Ϊ' | ΤΗΧ .7 Ψ" ' Ρ η 4 'Π, - · · 1 1 - '7, _ "
, ';4. υηα.
Ξ“Ν!"^ΡΒξκἔ" Ε: Ο
- ΤΟ ΔΕΔΤΕΕΟ ~ -·
χ <Τ" “· ' -`·` · ἡ: ·- Ώ Δ
&ΕήΗΜΑἑΠ·ᾶΤΗΝ¦ “ Μ
ἑ`^Τ “ Τ· Ε. λ "· ,η Ρ` .` 
κΑΤΗΣΗ Το( Ο
ξ.. `ὲ ¦ 4
Η "·/
Ο) “Ί
· ···γ Δ Τμ “ι
- . _ ο
¦ Ό Η
` (Ι ' φ:
Τ >“/9
Η" η ΒΗΜΑ
ΣΑΒΒ|ΔΗΣ: ΔΕΝ “ ΕΝΘΕΤΟ
κΑΤΕΒΑ|ΝΟγΜΕ ΚΛΠ 7 ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΣΤΟ κΑΡΑϊΣκΑκΗ
Δ||'|Λ|·| Τ'ΟΡΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑ ΤΑ 90€: ΓΕΝΕθΛ|Α
ί' Α “ Ϊ “ ^> Ψ·έ-' ; ; ;_`>»_Τ ~ μη - ώ Τ 'Η 1 < ύ 'Ϊ > κ ι ,η Ι
ΕΤΕ ΤΗΣ , ΣΤΟ _ . ,Ω Τ ¦ ,  Ε Ο .. Ο Ο. 
“ ι ΤΩΝ 4 Τ .. : _- . .. 1:; Λ|-ΩΝ|Λ ΠΑ ΤΣ0ΧΜ ?ἴ7ἶἙἶ 
Ο· · Ο ' ΧΤΥ|'||·|ΣΕ ΣΤΟΝ ΑΡ|ΣΤΕΡΟ κΑΡΠο :η έ
Ο 'ΣΤ^._ ἩΡΕ|Ξ@ΦΜΜἑΧΕ| η .|ΧΕ4ψ~ `Τ , “- _ Π κΑκΑΡογΔΗΣ: ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΜΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ '· _ Δ
_ - ΣΤΟ «Μ|κΡΣκΦ|'||0»-0 Μ|κ9Υ, Φ0ΡΤ|·|ΣΚΡΑΓ|Ο ΒΓΕ] ' ΝΟ . Ί Ψ - ΠΡΕ^ΕΒΠΣ: (Μο' ΓΗΠΕΔΟ Το ΣΑΒΒΑΤΟ ΣεΛ46
·'· °.Τΐὡ. _ Ύ “Δ-·“· . ϊ -¦.`ἰ¦ Ο “ ή γ
ΑΝΕΕΑΤΝΕ·  Ο ΔΡΟΜΟΣ
Η ΑΔΡΕΝΑΑ·ΝΗ ΤΗΣ Δ·κΑ·ΩΣΗΣ
`.^- ` 7
Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΑ ΠΡΟΣΠΑΟΗΣΕ· ' Ο 4 Ϊ ΠΟ|ΕΣ Ε|ΝΑ| Ο' Δ|ΕκΔ|κΗΣΕ|Σ
ΝΑΑΝΑΤΡΕψΕ· ΤΗΝ ΑΡΧ·κΗ 'Ο · ¦ . “ ν' ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΑΠΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ·ΤΡΟΠΗΣ ΑΔΕ·ΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ' π Ρ · - _ _ ΤΗΝ ΠΟΛ|Τ|κΗ
`_ | Ο ^ | κΑ| ΑθΛ|·|'|'|Κ|·| |·|ΓΕΣ|Α
Ν ΜΜΜ ¦ ~ ν ι . Π ΣΤΑ ΠΑΤΡ|Α ΕΔΑΦΗ ΑγΡ|ο
Ο ΕΦΟΡΟΣ, ΜΕ Τ|Σ ΦΗΜΕΣ ι
50ρΞΠ ιεΑῦυΕ ΝΑ... «ΧΟΡΕΥΟΥΝ» Σελ12,13
ΤΕΛΟΣ Ο ΠΟΠΗ, ΑΠΟΧΑ·ΡΕΤΗΣΕ ΜΜΜ Η ο· ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΝ ΕΚΛΝΑΝ ΕΛκΥ=Τ·κο
 κ ο  ΒΓΑΛΕ| ΤΑ ΜΑΧΑ|Ρ|Α ΚΑ| ΤΗΝ π 
' ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣ|ΖΕ| Η Ε.Ο.|(
ΠΛΗΡΩΝ0ΥΝ Ο' ΟΜΑΔΕΣ χ
ο ΜΜΜ! .#7 Μ > ΣΑΣΑΜΟΟκΑΡΟ 
Ο Π «ΠΛΑΤΗ Ι Η· 
Ο ΜΕ ΠΛΑΤΗ» Μ “ ΝΝ" β Π Ο ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΕΑΣ
Ξ ΠΑΝΝΕΝΑ- Ο. -  “Η ς Φ' ΣγΓκΡ|ΝΕ|
ΠΑΝ|ΩΝ|0Σ ΕΕΣΕΝκΟΦ- ΟγΑ'·Τ
“β[email protected]Ε@ ΠΑ Το ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΕκ κΑ|___ ΣχεΔ|Α:Ε|
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Π·Ο ΕΜΑΕΣ ' ΝΕΑ Ε"'ΘΕΣΗ ΚΟΥΠΑ ΠΟ Ε^^ΗΜκο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ "ΕΝΤΑΜ ΜΕ
Α:|οπ|ΣΤο "οπο ΣΕ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΜγρΝΗΣ ' Ο' ΣΕΡΒΟ| ΑΠΕκΑΕ|ΣΑΝ
ΠΑ ΝΔ ΠΑΤΕ ΣΤΟ «ΤΑΜ Ε|ο» Τ" ΣΥΝΥΠΑΡΕΗ ΤΟΥΣ
Π Ν|ΑΡοΣ: «ΜΕΓΑΛΗ οΜΑΔΑ ο ΑΟΤ» ΤΗΝ ΠΑΡΤ|Ζ^Ν! Σελ 47