Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
θέλει να κάνει Ι
τον Λεει· φωσ
ο Η πρόθεση του ΠΑΟ για τον Αργεντινό
Με· ΜΜΜ σε Μ «κι» °
'ΠΜ αν... μείνει Μ Με! ο
7 0 οι δεύτερα οκέψειε για τον Σουηδό Ο Τον «γῆύκ°νε» η αδειοδότηση
| | 'η `_ λτ-. Ι
 γ . α Ετοιμος και
· ` 'Ζ ~ «Εμ ° 
στο Αφοι!" Ι 4 - ' Δ χ ο γωνια ονονεωοιι
ο Μ  
_ ·. · Παίρνει σειρα
· . Δ ι < ετα ον Τ ι,ῆ
· Γιατι στον 0ῆυμτιιακο δεν ' · ..  . Όι μ τ ζ ο η
συζητούν την τιὡῆηοή του δ ` ο 
ι Μπι...
πΜκτοΡεΣ
Γιο ΝΑ
ιιιΑΝει τον::
=εΝνχΤκΔεΣ
_ η.” ζ Δ γ
· Μένει εῆεύθεροε από τη Φενέρ και Βέῆει...
Εῆῆόδα · Στη Μοτο γιο τον στόπερ και ο μ·
διεθνήε Λευκορὡοοε, Ποῆιοκοφ ο Για δύο ”Ι
κεντρικοὐε ομυντικού5 Πηγαινε· η <(Ενωοιι» [Ξ
Ρ · Αρέοει στον ΜπύγεΒιτ5
ο Γεωργιονόε, «κανοῆι» με τον
ΑΕΚ έχουν ανοίξει οι 'Μονοί
Πως· Με·
Η ΡΗ"|·|
με "πετ
· Το παρασκήνιο γιο τουε τίτῆουε
τέῆουε με τον ουρουγουονό
· Η επιβεβαίωση πιο «γοτο8»
για το μέῆῆον του
ο οι Πόνοι που οπο το αζἡτω» μετα
τι8 νίκεε στο ντέρμπι, είπαν... αντίο
ο ουρουγουονόε και ο Μεῆιοοονίδοε
ή · Το ουνδυοζει με δύο 6οου8 Με το ημιχρονο