Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΑΑΟ ΤΟΥ
ή;;   -. Ε ` 7 "ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΑΜΟΗωΚΟΝ ΜΝΗΜΩΝ 'Ε"Μ2Π2 ΠΜΙ5·:
Ε τοΜ“ΝγΜΜογΠΜ κακο
ΑΜΑΝ" 'Η   Ο “ ή
 ΕΜΕΝΑ ΜΕ"ΡΟΣΤΛΤΕΥΣΕ 
 · “Ε ΕΜ η Πισω “ 
ΜΜΕ πογΕΜΞΛ ΜΜΕ ' ἔ"!^
ωΕΕΕοΗκΑπο ··
ΕΕΛΕωωΤογ ΜΜΕ “ΕΜτ|πΜοΕ
πΑκΛΕ“κΑῖκο
ΑΝΑΤΡ|Χ|Μ ΑΠΟ 2Ο.ΟΟΟ Ο"ΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΛΤ||ΣΜ ΛΕΠΤΟ ΝΑ Λ'|ΟΟΕΟΝΟΥΝ “
“ . ῖ·-  ΤΟΝ ΟΛ|ΚΤ||-ΣΥΗΟΟΛΟ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΟΥ. ΦΟΝΛΖΟΝΤΑΣ ΝΟΗΜΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ
Ξ_  Ο Ο
¦τιοΕπΕΕ·π ΤΕΛΟΣ
ΛΥΟΝ" Ο ΜΜΕ|Λ ΗΕ ΤΟ" ΣΝΟ ΜΜΟ ΔΗΜ ΗΠΑ "Ο" ΜΟΜΗΣΗΟ ΑΠΟ Τ" ΜΗ"ΟΡΜ Μ' Τ" Μ" ΤΟΥ ΗΕ "Ο" ΑΜΗΝ" "ΜΜΟ'|ΟΥΛΟ
° χ ,Ε
 ΞΕΚ|ΗΗΣΕ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑ ΤΗΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ "ΟΥ
ΗΟΜΜΕ" ΜΟΔ οΔΗΓΗΣΕι ΤΗΝ ΜΑΜ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΕΜ "ΡΩΤΑΟΛ|·|ΜΛΤΟΣ
Ἀ._.`

Τελευταία νέα από την εφημερίδα