Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Το ΣκΗΝ1κο ΤΡοΜογ Τον ΠΕΡΙΣΤΕΡΙογ
. .ο :η Να συλλ θούν · ·
:η ο· τω. .εἴ-,έ άμεσα ο¦'¦θ¦¦ωί "Τρεχαμε να σωθουμε"
ό ' 1 Ο ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙκΕΣ ΑΠ0'(^ΛγΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
 ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ-θΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛ0Φ0ΡΩΝ
Το 7 _| Π η 
Μας' , . . , Σ · · Τ | ;
..ως _ΜΧω:ῳω¦ ΔΟΛ 5 κανετε:
ΜΜΜ ω· υω··ωω=“υωωω·
"Μ- ΑΗ ΦΥΛ. 5421 ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΟΟλϋμΜΚ0ς
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 1,30
 κ · η Χ εστω. · ·
ο . ω | ο 
. Ι _ *χ
3: ΜΕΓΑΛΕΣ
ΑΠΟ χΔΣΤογκ1
ἔ χΔΣΤογκΙ
. μΧ· . “7 # ·
ά. ο "σγ·έτ
`-# 2 εξέθεσε
 ` Τσκ ΜΕΛΙΣΣΛΝΙΔΗ
Ζ · Τον αΦησε στα κρυο του λουτρού
Ι _· - σἑ““ΞἔΖῖς · ·
τ  και απο Βπορ
ΜΜΜ ε < ορ.ῖΖΞᾶ:8'ἑ?ρἘΞ“ “ΑΝΩΤΕΡοΣ ΣΕ
οΛέο Μίνι α. ο 4-5 #* ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
· 'να' Μπος' τ η
;ἑε :ΜΜἴω υ “ ο οΛνΜπΙΑκοΣ“
· Ι '| Ι  °Β°°|2Μ 
Πραξη...πρωτη . . ¦ ἶ“'ω"¦ - .·. ζ Ἡἐ°ἰ°ἔΜ .=·Ψ
, ' Τα! “αυστηρα ν :¦%ὡΜ <.
στους τελ·κ0υς. Μη Μ Η! η ΓΔΜ
Με σύμμαχο τον κοσμο και το 2·0 που
«κουβαλσνε» απο την κανονικη διαρκεια. ο·
“ερυθρόλευκες» υποδέχοντα· τον ΠΑΟ στη
ΓλυΦαδα (18:00¦ Με 1) στο κυνηγι των τεσσαρων Ψ
ν·κὡν για τον τίτλο του πρωταθλητή! 22 Ο γ ·_ ξ “;ῆ
ΔΕ" :ε «Στόχος η κατάκτηση ` .Δ
ΧΑΛΑΡΩΝογΜ£ τουελΜν·κο“ " 
ποτε! τΡ“““·°“» Τ α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα