Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αύξηση φόρων, μείωση συντάξεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
// ΤΝ
Τ Τ  ο “ *Μπος έ
·  ΜΝ πίτα
,έὴν_
ΕηιΔοτι-ιΣΕιΣ γ Μ
ΕΩΣ 75.οοο€ ΠΑ
ΑΓΡοτογΡιΣΜο
Δ|Γ|ΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ
ΣΕ ΜΕΣΑ|Α κΑι ΧΑΜΗΛΑ Ε|Σ0ΔΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔ|Α
Αῦξ"σ " Φόρων
μ είω° “ σ “ντᾶξεων 
 να, Σο, 29
ΑΓΡ|0 ΨΑΑ|Δ| ΕΜΠΑ|ΖοΥΝ τους κΡΑ'|'ΗΣΕ|Σ-ΦΩΤ|Α ΣΕ ΝΕΥΡ||(Η
σε όθροισμα κύριων νέους εηιστήμσνες: για εργαζόμενους κρίση το Μαξίμου
- εηικσυρικών ανω την έκητωση στις με μισθό αηό 682 €, εν όψει μέτρων,
των 1.300 € και εισφορές της Πρώτης χαρότσια στα «αηειλεί» και 8
ρήτρα μηδενικου ηενταετίας θα την εισοδήματα αηό ηόλι με εκλογές ΣΕΝΑ"
ελλείμματος ηληρώσσυν στο μέλλον ενοίκια ή δημοψήφισμα ΡΕ"°"^Ζ
ΕΕΑΟΔΞΣ
©-(ν Ξ
Ϊ” ΑΝΟ|ΓΜΑ Ν.Δ. ΣΤΗΝ κΟ|ΝΟΝ|Α ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ κΑΤΑΣΤΑΤ|κΟ
μ ΞΞΜΔΔ Θ Μετα το κατηφόρα
ΜτηΞΞνΞιηΞτΜ
Εηιθέσεις σε σηίτια
εῆεγκτών του μετρό!
ΣΕΒ. ΚΟΕ
Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ
Η ΑΠΕΡΕ|Α ΤΗΣ ΠΟΕΣΥ
ΔΕΝ «Τ|ΜΩΡΕ|» ΤΗΝ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΑΑΑ
_ 7 ξ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΠΟΑ|ΤΕΣ ΜΑ'
Ο Κ 7 ' χ γ | ι ,ι Π ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
αηοκιιΕιΞΜσΞ ··' _ _ ο __ “ Ο 3 Η ηλΜΞλλι=ιινιλ ΘΜ©ΞΠ©ΝΔιΑ
Η - - ·· 7 ε , για;
ΑΠΟ ΕΥΡ@ΜΠζΑ των Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ)
^Π0θέωσΠΥΜ  -.ζ "ίψηΦιζουν γι Τε ' > ἑΞἔ$ἶΞΐΞΞμἰἑἔἰΟῖἔρΞΞἔἔΟ
τον Δ|ΟμανἙ|δΠ, Τ ι Η 'ή Ι Τ `; 7 αμαρτυρόμενη για τα Περιεχόμενο του
σΠόῇυσ"  Ϊ 'Π τ ασφαλιστικού νομοσχεδίου.
Ι . Ἡ Συμφωνα με την αηόφαση της ΠΟΕΣΥ,
τ" ῆ " Π οι εφημερίδες δεν θα κυκλοφορήσουν
ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗἑΓΓ|ΟΓΕΤ ΣΤΗΝ ΑΕΚ ΣΧ ι, 33; [ο ΣΧ
Ξ ΠΟ. ΟΠ Δ ,, .
ΞΞΑ_ 
την Παρασκευή και το Σαββατο ενώ
και τα ραδιοτηλεοητικα μέσα δεν θα
ηαρέχουν ειδησεογραφική ενημέρω
ΔγΝΑΜικΗ ΕΠιΣτΡοΦΗ τη ΑΡΓΕΝιιΝΗΣ Πιτ ΑΓΟΡΕΣ Με Φ|ΛΕΛΕΥΟΕΡΗ κγΒΕΡΝΗΣΗ 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα