Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"ΝΤΟΥ" ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ ΠΜ
ΣΕ ΣΕΜ|ΝΛΡ|0 Δ|Λ|Τ|·|ΤΩΝ...
· ”θέλετε και σεμιναρισ; Καλα σας τα λέει σ ΒαραὐΧας”, φώναζαν οι ΠοΒοΜτς Που φορουααν
μασκα και κουκοο).τς και κρατοοοαν κατο1ὁπρο).οατοος · Τρεις σι τραυματίες ὁιαιτητἐς · τα·
χτοααΘηκΣ Πανω ααα το ματι · Ανακοινωση ΕΠΟ: “Μια η·κ).ηματ1κἡοογανωοηαου ορο αν›Ύο:`:Β.
|9ΑΠΜ0Υ2ωό.
Μαη] ., --_`.
 ι·>,δἔ= _
Λρ.ΦὐλλουΙ. _ .
Τι* _:1._.
·~ Παικτ£ς, νιτσλρασιστ. τα παντα
ί ΞαντοεΞτ ἡ οντἑΞτ
ΜιοιΜκο-τιΜ
Σε εγρήγορση Φ'
γιο τον οχεὁιοοοο
|ω· ' “ 7 Δ ί Δ' . Ο ι Ι · '. ' Έ . ' τ . - Ι· . . _   Γ.
`  κοινο» ωΘΠΠω · _ ημἑΡΒς 
   έ κι' ΣΤΗΝ... "ΝΤΡΟΠΗ”! Ἡ¦ἩἩζἐ'Γξ ΣτεοτΜ“ΜΜ!
. Μ " .
__ Ξ ο γ  Λ    ΜΒΜ: ΑΜ ν" “Μπα ὁ" Ι Ο θρύλος εκανε το 2-0 στους τελικούς
  ντρέπονται και ανοίγουν το στομα τους “Π και Βοιωτια! 'ΡΜ την ΠΜ στο ΡΜ
ο η και μιλανε για τον Ολυμπιακο. ενω   (18:30) για το τέταρτο σερί νταμπλ
 _ έ  Ψ“οοΡτογΝΗτ“ “ Μετωωνοη ΜΜΜ Ι
/ Η αοι]λληατη Γαἰὁοαοη του ΜνΡ της
ΞτιροτΙοαΞττο στο ααικνἰὁι του Θρυλου
νο κανει καμια
μεταγραφή" ΜΜΜΜΜ%Μ
ΜΜΜΜαΜΜ
/ ΕΜ οποία] αναμΠξη στα 41 Π
ατι' τα 78 ”ΣρυΘΡολΜκα” γκολ! Πολύ θΜ ΜΡ" για  =
ανανέωσηαις συνεργασίας