Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
19704
ΝΘιἰΉ›η>
ΜΜΕ [ΜΜΜ ΠΜ ΜΒΜ ΜΗ ΜΥ ΜΜθ||Μ|Μἴ
Π|ΧΗ|Δ|
 ω 7 ΜΕ [ΜΜΜ ΠΠΜΜ|||([! ΜΜΜ!! |(#| Μ[Μ[!# #||ΠΜ!# ΜΜΜ
ΑΡΜΠΔ|ΠΣ ΡΥΒΜ|ΣΤΗΣ¦ ΕΕΕΠ - Η ΣΥΜΜΕΤΠΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑ|ΓΝ|Α ΕΠ|ΤΡΕΠΕΤΑ| ΜΒΝΕ] ΣΕ ΑΝΝΑ ΑΝΩ ΤΩΝ Η ΕΤΩΝ - ΕΡΑ Ν Η Η ΕΤ Η Ρ | Ξ || Σ¦ Η".
ΕΠ|ΟΕΣΗ
Ο| ΑΝΟΡΩΠΟ| ΤΩΝ Κ|ΤΡ|ΝΩΝ
ΕΤΟ|ΜΑΖΟΝΤΑ| Γ|Α ΝΕΟ ΚΥΚΛΟ
ΕΠΑΦΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
η ΜΑΑΑΤΟΣ (ΜΕΤΡΟΡΟι_ι5 95,5» γηΟΑΟΓΗ
Η ΡΕΑ. ΑΝ ΔΕΝ ΔΟΣΗ ΑΔΕιΑ ΣΤΟΝ ΑΡΗ
η ΜΑΖΟγΑΟγΞΗΣ; ΗΡΟΣΗΑΟΗΣΑ ΝΑ κΑΝΟ 7 7 _ _ -- - . ¦ _ Ο. 7 - 7 
Ο,Τι ΜΟγ2ΗΤΗΣΕΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΜΟΥ ο Ο 77 Ο· ν ` η η ` ` · " Ύ
Οι .-Η/ΤΟ ΛΕΚΑΛΕΠΤΟ
ΤΟΥ... ΤΡΟΜΟΥ
ΠΩΣ Η (ΜΑΜ
ΤΟΥ ΠΡ|ΦΤἩ
«ΠΡΑΓΓΜ|ΖΕ|»
ΤΟΥΣ ΑΝΤ|ΠΜοΥΣ
Πο «ΜΝΚ ΟΑΕΕ·
Η ΚΑΘΗΜΕΡ|ΝΗ ΑΟΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ
έ ΑΡ|ΟΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: 1030
ΤΡ|ΤΗ 19 ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 2016
Ξ “ 7 ΟΑ ΤΟΥ ΚΟΝΤΡΕΡΑΣ
ΤΟ7ΣΛΟΒΑΚ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΟΒΑΡΟΣ Γ|Α
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΑΥΡ|ΑΝΗ ΜΕΓΑΛ
Ο |ΒΑΝ
ΑΠΟΦΑΣ|ΖΕ| Γ|Α
ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΟΚ
ΣΤΟΝ ΗΜ|ΤΕΛ|ΚΟ
ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
'ΟΛΕ. Κουρνέτα5 ¦
"με τηνιἶπΜυ
Μ £/_“ η
' Κουρνέταε: Να δείξουμε και
παλι τον καλό μαε εαυτό
' Καλμαςίδηε: Με καρδια
και ψυχη για τη νίκη 7 7
ΚΑΕ ΠΑΟΚ 
' ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΟΚ Γ|Α ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΕΚ
' Α|Σ|ΟΔΟΞ|Α Γ|Α ΣΟΦΟΚΛΗ
ΩΗΟ Α|'
“- ἶ5ναἔ(δἩἔδΗ; ` ια -να η ολ
 - ΑΜΑΛΙ- ~ Ρ
Ο Μ|ΧΕΛ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΧΟΕῖ“ΑψΠΟ
ΤΟ ΠΟΜΥΗΜΕΡΟ ΤΑΞ|Λ| ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡ|ΚΟ
ΚΆ! ΕΝΗΜΕΡΩΝΕ| ΤΟΝ ΣΑΒΒ|ΛΗ
Γ|Α Τ|Σ ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ
ΐΙ ι Μ
  η . 
ΕΠ|ΟΕΣ
«ΑΓΝΩΣΤΩ Ν»
ΜΕ ΡΟΠΑΛΑ ΣΕ ΣΕΜ|ΝΑΡ|Ο
Δ|Α|ΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡ|ΣΤΕΡ|
>· Σελ 42
“ Σελ 4-9
Η   
'Ο£!ΟΒΟ' 
ΠΡΟΤΑΣΕ|Σ Μ
ΑΠΟ ΤΟ Π|Ο
ΑΞ|ΟΠ|Σ|'Ο
ΕΝΟΕ|'Ο Γ|Α
Υ ω '9 Ἡ ¦_
4_¦οΕι|·|ρακληε την αδειοδότηση
πιο Ανν
Τ" η' Με Ματς · 7 Ρ.:
·· 7 ΒΕΜ|ΟΣ: ΑΠΟ Τ|Σ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΕΣ ΣΤ|ΓΜΕΣ
ΝΑ ηΑτε πο Ρ χ Ει'ιο¦ «ΑΡΑ
Η εΓκΑΗΜΑτικΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ»