Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 οι·Ξ=ιι“==ινιι; ° |# . κ «ΜΤΛΛΕΕΙ
 ώ “Μ αἱ Ωω ΜΧ! ο Βαροιἱχας»
ῦ κωιιι'α.ινιΜ 
 να .
παιρνει να ντεριιιιι
με την Εβερτον
ύ ΕΔ· ·._ .
Ι έ κ
. · _ .Μ Ι ο
ΠΡωΜ.; .μι Ζω:: 
ΤΡΙΤΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 πραγματα...
.ανόητοι «εξι_ιγιαντέςΒ
·0ι παίκτες που έκαναν
τη διαφορα στο 430...
ΔΡ. ΦΥ^. 5420
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: ΕΥΡΩ 130
' ΣΚΕΨΕΙΣ '(0ΝΤ0ΝΗ
Ιω Η ναι 
 Ιω Ι “μι Η 
' Ι | “ο ·  ·
κ ων ω 8) · ο! έ
. 7 . . .4 ' - 3' ζ
_ __ · ('|:| . η
' ι( _ “
η. Ο Ι .
Τα κορίτσια 2-0 Μ Ψ
τον Λ.0.θηρας και 
ειναι ετοιμε "
γιατο “ ι>
νταμιι ἡ
τιιιωω `
  · ΜΜΜ “ 
· . ` ή ε ιιον'ιΜΜοει 
Ηοικογένεια . Ι' κ
του Ολυμπιακού ΜΜγ
-· Υ'όρῖ“σεμε 'Μωι·Μπ
¦ Σε., τιινψυΧήτης ΜΝΗΜΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα