Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Νυχτερινή έφοδος στον ΚορυδαλλόRecognized text:
Όταν ολαὡ φοβα- ων
πβφνΜ, Με @Μα
ΉΞωἴωωἙ= ξ : Η ί
ταν ,α Μ
' ΑμοωωΙ12
ΜΜΜ Ο [ Ο Ο. νωΜναα
ΝΕΑ ΜΜΜ” ΣΤΑ ΕΕ0ΔΗΜΑΤΑ ΜΑΣ
Πού θα βρε' ο Τσίπρα5
, τα εΠ·Πῆεον 3,6 δισ. ευρω
ΤΟΣΥΝΕΔΡ'ΟΦΜΣΚΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔΔΝΕΔΕ1ΞΕ ΠΣ |ΝΤΡ|Π(ΕΣΣΤΗ Ν.Δ.
- νρίεψεη Ντόρα Μπακογιάννη μς τα
ϊ ΠεοικοΠε5 σιου5μιοΘω5ιουΔημωω.οοξωη ΦΠΑοεΔΞΗκοιΕΥΔΔΠ “;  
ΜΕ κνΒεΡΝΗπκΗ ΕΝΤ0ΛΗ ΜΗΝ ΤΕ ΟΜΑΔΕΣ Τα ·ΣΚΜΡΩΝ· ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ; η· - ϊ _ η _ ὁ]
νγκτννΜννΜι
να Μα
, . , ι
- Βηκαν ηειααοτεα ααα _
30 αυτοσχέδια αχαίια, ΜΜΜ ,¦. ¦
Παανοα κνντπα τηῆὲωνα και ὅ / “ .Ω ο · `
αοσὸτητε5ναρκωτικὡν ουο·ὡν ο Α Ψ' ·
2 . ι. - Τα·6·αΜεΜ
Μενα η Μα ΡΜ
_ Αναμεοα ατουε 12 έγκῆειοτουε
Που μεταφέρθηκαν
σε αῆῆε5 φυῆακέ5 Μαν
καπ ει5αναε ουσ·αατέ5 'Σελ-:ω 5
. 1.: ¦: _
Δ|ΕΛΥΣΕΤΗΝ ωΝεΔ τα ΝωεΡονΝ τοπ κοΜΜΑτικονΣ ΦιΛογΣ
ο '(08 στήνε| «Ξηἔῷνουν»   
προσωπικη νεοῆα·α ἄἩΕΔ :_-;· .κ
ΜΜΜεοΜΜΜκοΣ :Μο _ ' ΜΔ 'α ' “Ζ  .- 
Μ·α ΜΗ" χώρα. που δεν καιαῆαβαίνε· από μέτρα και μνημόν·α Σω”,
Ν ΥΓ'Δ 
ι · η
β ι ΜΝ η.. ΜΝ
αοωεω·ΕΥΟυω
σεεννὲααΜωακο
.`,_:_: “_ ,· , ·“<