Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: "Μυστικός δείπνος" Ρότσιλντ, Ροκφέλερ και Σόρος για Ελλάδα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
19 Λ|'|Ρ|Λ|Ογ
η /Χ» 3έ¦ κι
ιι Η Η ιν 11
¦ιὴῇ ὴι ή ~ι οι ιν ι'
2015 οι ~  Φιν ΜΜΜ
ι  1111 ΜΜΜ)
Ι)  “Μ
380 ΕΤΟΣ  σ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ έ Η
(10551) 395" ]Ε@;5 ο
Τι Χι' έ_ιι!ΓῖΔ;1
Ϊ! !έ1 Ϊ
 'χι έ μ
“Ι 7 /^ἀΧ
ι `Ἡ' Ν
:ισ @1,01
ι χ ζ
Τιινιι-ι 1 ΕΥΡΩ ι | ἔ Η 
η *χ μ' Ε  Ω 1
Λι ι χ' 1- 1/
ΣυνονΤήθηκον
σΤ1ς 7 Απριλίου
σε: ΚενΤρ1κή Λέσχη
Της Αθήνας
με.. μενού Την
1ΤοΤρίδο μας!
ΣΕΛ|ΔΕΣ 3-5
ΣΕ^|ΔΕΣ 077970   Τ
ΕΡΧΕΤΑ|
Η ΜΗΘ|Ν
..ΜΜΜ Μ' Σ0Ρ0Σ
ΠΔ ΜΜΜ
Υψηλόβοθμο μέλος Της Τεκτονικής στούς Του Λονδίνου
οποκολι3ΤιΤει: |δού Το γεωπολιτικό σχέδιο Της μοσονίος!