Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οςοεποπ@οτεηετ.ει
ω Νέα τωδία
με πρόσφυγες στα
νερό της Μεσογείου
"ΡΜ ΑΠΟ ΜΝΉΜΗ/ΜΑ *ΤΠ ΠΤΣ
για σκόπιμα; ελλείψεις
στα φάρμακα
 Νέα 24ωρη
απεργία
Τελεσ
ῦ της ΝΒΑ
στην ΕΟΚ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8922 - ΕΤΟΣ 32ο - Τ|ΜΗ Ί ευρώ - ΤΕΝ" Ίθ ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 20Ίδ
ΣΤΑ Ί03 ΕΚΔΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΤ|ΜΔΤΔ| Η ΔΝΔΜΕΝΩΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛ|κΗ ΕΠ|ΒΔΡΥΝΣΗ
μετυτο συνέδριο - Πυρω6ί
οΜητσοτάκης“6ιαΜει“`τηνοΝΝΕΔ
`· ξ , η: 3' ί “ ζ.  ι· .
Ω~;Ν .Ο
2 ο. ..ζ 'κ β Μ
“' Ετιῇομενηἔ.έΔνΐὁἶ
η ΦΪδηΡ;ΞΩμΜή νρ9μ
η ι|·
ΜΒΜ'.
Την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελευθεροτυπία ως κόρη οφθαλμού υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος στη συΜΜΜ του με το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ στο
Προεδρικό Μεγαρο.
0 Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
αφού επισήμανε τη σημασία της δημοσιογραφικός αποστολης σε αυτούς
τους δύσκολους καιρούς. υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
του θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου
να διασφαλιστεί η ελευθεροτυπία και
η ελευθερία των δημοσιογράφων να
εκφράεονται, να εργά:ονται και να
υπηρετούν την αποστολή τους.
Από την πλευρά του. ο πρόεδρος της
ΕΣΗΕΑ Σταμάτης Νικολόπουλος διίλωσε ότι το συνδικαλιστικό όργανο
των δημοσιογράφων πάρε την πρωτοδουλία να ενημερωσει τον Πρόεδρο
για το Ασφαλιστικό, το οποία καρακτόρισε πολύ κρίσιμο και προσέθεσε:
"Για εμάς αγγίεει τις εργασιακές σκεσεις. Η ουσία του προθληματος είναι
ότι. εάν δεν διασφαλίσουμε τιιν ανεξαρτησία των Ταμείων και την ανεξαρτησία των Ενώσεων. θα έχουμε
σοδαρό πρόθλημα για την ελευθεροτυπία. Αυτό προσπαθούμε να πούμε
σε όλους τους τόνους και να γίνει κατανοητό ότι δεν διαπραγματευόμαστε
συντεχνιακά κάποια πράγματα".
Ο λογικός