Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αφορολόγητο στα... μέτρα του ΔΝΤ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΣΠΑΝ|ΑΣ. |ΤΑΑ|ΑΣ
ΠΑΕ' θΦ ΕΥΡΩΑ|ΓΚΑΣ
ι23Β |]33
Τρίτο 19 ΑΠριλίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1868 - Τιμή 150 € - νι·νι·νι·.ο-ιγμο5.:οΜ
·Ε^ΕγΘΕΡΟΣ -` ι _ _ ΚΕΡΔΗ ΜΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ): ΣΤΟ Δ|·|ΜΟΣ|Ο
Γ|Α Τ|·| θΕΡ|Ν|·| ΣΕΖΟΝ
7.892
ΕΠοχικοι
ΑφοροΠόγ“το 
στα ετ α του ΔΝΤ έ
... | δημοσιους Φορείς Π
ι:  _|ι··ιμ:ιι·.
Μ οοοο και Μι.ΜπωΜα πΜπΜιιἩ
Η ο Τσακαλώτος 7592 ω0ΜώωΜ'Μ ..μ
σου διαμι·ινύει στο Μαξίμου ότι θα Παραιτηθεί αν
γίνουν αι·ιοδεκτές οι θέσεις
των δανειστών για
το φορολογικό
ΣΉΜΑ! Το ΕΞΤΡΑ ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ ΔΔΝΕ|ΣΤΩΝ
έως το 2Ο]8 του Π .
αφορολογήτου στις 8.] 80 €, αύξηση λ κ ι , /ί
του ΦΠΑ στο 24% για λογαριασμούς Ν χ Δ Ϊ,|
ΔΕΚΟ και ξενοδοχεία, ψαλίδι σε . ` ς·
μισθούς δημοσίων υι·ιαλλήλων, ·ὴ ι _ 6
στρατιωτικών, ιατρών ΕΣΥ 
ΠΩΣ ΚΟΥΚΟΥΑΩΝΟΥΝ Δ|ΑΤΑΞ|·|-ΒΟΜΒΑ ΠΑ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΕ|ΩΣΕ|Σ ΣΤ|Σ ΣΗΜΕΡ|ΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ
ΕΚΤΟΣ Ν.Δ.
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΠΑΠΑΜ|Μ||άΟΣ
κΑι Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΝΕΟΑΑ|ΑΣ
Β. ΓΕΩΡΓ|ΑΔ|·|Σ
ΣΤΗΝ εΞΔο Μο ΜΝ ΠΡοεΔΡιΑ | · ' 3 Ο Χ   τ. - ί
Δεν ΠροῆαΒαίνει τους...  Ξ ¦. " α _ “ι ρ τω “
ΟῆυμΠιακούς η Ρούσεφ ω ι· τ _ Κ
.η' Δ .|ἶ/¦. 
.5 ' .ι 3η ί "' ':_ι<` ρ.: 1. τε
ΣΕ^.20 29 Ύ -_ ' τ .. ι 4 σ λ·
Ι - κ 4 -' “σὰν _ 6' · Δ “°_- ' ;¦
 ~ η '· 
Δε ύ:
-ΜΑ γ
>:Ἡ ·¦
` Λ, ι. Ξ· Ξ ΜΕΤΑ ΤΗΝ |'|ΑΡΕΛΕΥΣ|·|
ΤΟΥ ΖΞ|·|ΝΕΡΟΥ
“ΕΛΕΥΘΕΡΟΡ'
ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤ|'|ἩΣ ΜΠΔΡΤΣΑ Κ.” ἴ'-  
'“ - "Μ ΠΡοΣΦγτΕΣ
Πατί... Βυθίζεται
"“ρ“όῦ“Μέσ' Π ' · ' έσω. Μο ΤΑ Ασσου
ΣΕΛ. 37
Τιι.ιιΞιιΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα