Next

Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: "Φουντώνουν" οι αντιδράσεις για πιθανή αύξηση του ΦΠΑ στο 24%Recognized text:
ἔΞεἑἰῖδἔ :ἰδὲ-ὅ ά 
_ἐ7ἔ“ἰ
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο'ΚΟΝΟΜ'ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
 ι · ›
ΓΜΜΜ -Δ574.73ἐ _
ποτΜωοω  _
Μα ΜΜΜ ἐατ@;.- _
πευκΑΜΜιοφ /_ χε _
Ημερήσια'ετπβοΜ ΜΜΜ-ΜΑ  _ _
ς·~ τε·
ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΟ ΑΠΡ|Λ|ΟΥ 20
,_4 ›δ.··
"6 ΕΤΟΣ 27ο
Γενικος Δεικτης
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5680 Τ|ΜΗ Ι¦5 €
κινηση Μετοχων
 ..... .
..ἶἶἶἶἶδ ..... 
ΠΑ ΕΥΚΑ|Ρ|ΑΚΑ Ε|ΣΠΡΑΚΤ|ΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΟΗθΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡ|ΣΗ, ΚΑΝΕ' ΛΟΓΟ Η ΑΓΟΡΑ
“ΦΟΥΝΤΩΝΟΥΝ» Ο' ΑΝΤ|ΑΡΑΣΕ|Σ
για πιθανή αύξηση τον ΦΠΑ οτο 24%
Προειδοποιήσεις και κατανγητικός πόνος από τους φορείς
«Φρένο» στην αύξηση
ο “,:ὺ_μ;ϋ:  ε
ύελλα αντιδράσεων εξακοΘ λουθεί να προκαλεί η φημο
λογούμενη αύξηση στο 24%
του υψηλού συντελεστή ΦΠΑ. "Ο
συνδυασμός αναπτυξιακού και ρεαλιστικού σχεδίου απαιτείται για την
έξοδο από την κρίση και όχι ευκαιρια·
κά εισπρακτικά μέτρα", αναφέρει ο
πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Αθήνας Νικόλαος Γιακουμτζής.
Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών δήλωσε συγκεκριμένα:
"Θέλουμε να ελπίζουμε ότι οι φήμες
για αύξηση του ΦΠΑ θα διάψευσθούν. Ενδεχόμενη αύξηση θα φέρει
'” άμεσα ανατιμήσεις σε όλες τις υπη
ρεσίες και σε προϊόντα ευρείας κα
 -  τανάλωσηςκαι θα πλήξει άμεσα τό
των ηηξιπρόθεσμων
οφειηὡν προς το Δημόσιο - Η τόση
μείωσης παρατηρείται σε σταθερη βόση
από την αρχη του έτους το  τ
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α 
η τεηευταία σκ
του εηπηνικού ορόματος Ματ
ο   ·
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
σο τις επιχειρήσεις όσο και τα ελλη
“ νικά νοικοκυριά. |διαίτερα στο κλάδο
του τουρισμού¦ η αύξηση του ΦΠΑ
θα στρέψει τη ροή πολλών ξένων επισκεπτών σε άλλους προορισμούς
στερώντας από τη χώρα μας αναγκαία έσοδα και χιλιάδες θέσεις εργασίας.
Στην εξαιρετικά δύσκολη οικονομική
και κοινωνική συγκυρία 7 χρόνων ύφεσης και ι0μηνης επιβολής Φωτο'
€οππο|5¦ απαιτείται ο συνδυασμός
αναπτυξιακού και ρεαλιστικού σχεδίου εξόδου από την κρίση και όχι ευκαιριακά εισπρακτικά μέτρα που βαθαίνουν την οικονομική ανισότητα,
διογκώνουν τα ληξιπρόθεσμα και δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα".
'Τα πρόσφατα δημοσιεύματα που έχουν αναπαραχθεί από πληθώρα
μέσων σχετικά με την πρόθεση κυβέρνησης και θεσμών για αύξηση του
ΦΠΑ στο 24% προκαλούν ένα νέο κύμα ανασφάλειας και δημιουργούν
προϋποθέσεις για ολοκλήρωση της
ασφυξίας στην εγχώρια αγορά και
διάλυση όποιων προοπτικών ανάκαμψης (έστω και περιορισμένης)",
δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γ.
Καββαθάς. "Αυτή η πολιτική έρχεται
σε αντίθεση με την εκπεφρασμένη
πρόθεση των ευρωπαϊκών οργάνων
για εναρμόνιση των φορολογικών
συντελεστών προκειμένου να αποφε ύγεται ο αθέμιτος φορολογικός ανταγωνισμός. Η Χ. '
Αειοηόνηση. όρση σαρκα' ςοητιο|8 και
ΝΡ|.$ οι καταηύτες για τις τρόπεζες
Υψηῆούς κινδύνους «βηέπει» η 5τ8ηαατα από Ροοι'5
- Για αποτιμήσεις «κρίσης» κανει πόνο η ιΒΟ
Σιλ. Η
Μεγόηες οι
προκηησεις για
τις επιχειρησεις
Ρευστοτητυ η
είουροἔη αν
απαπη
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικό η θετικό
στο ταμπηό
Σελ. Μό?
ΧΡΗΜΑἩΣΤΗΡ|Ο
καταηύτης
τα νέα από
την αξιοπόγηση
Το «στέμμα» στραμμένο στο
Ευτοαιουρ της ερχόμενης
Πέμπτης τη. ι ι
ΟΛΥΜΠ:
Που εστιόζει
το 2046
Επιοιώκει προστασία
κεφαηαίων και ταμειακών
Αύξηση κερδών
για ΜθΟἰτθΓΓ3
τα 204 5
Στο 52% του τζίρου οι
πωηησεις τσίκπας
- Στο ι7% οι εξαγωγές ε ι κι
Στην Εηπαοο
σημερα
ο Γ. Κατόινεν
Θα υπενθυμίσει στις
επιχειρησεις τις ευκαιρίες
από το σχέδιο Γιούνκερ τη, ι
Ο ΧΡΗΜΔΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ ΊΊ-26