Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΔ 'ΒΑΠΡ|Λ|ΟΥ Ζω 6. ΓΔΥΡΟΣ
ΜΜΜ Εβδομοὁιοίο ΜΜΜ
Εφημερίδα. Δρ.Φῶλου 291.Τ·μἡ: 'ΟΦ
ΠρωΙΠΘλἡτριΠ ΚΕΠ
. μτ1θημΠτ1κ61 η ΚΖΟ
 μδτέ1 ΙΟ 82 ΠΠ της _
-  Κ£1λλονἡς  Λ
 Η 88νΓ083Γ _- _ Π 8 88ντοεΞτ 4. 
>; ~“¦
' (_σϋ·
. 'Μου πρόεὁρο
που “ποσχἑΒηχε
. “Νόβα '5 τίτλους
Ο "'“Φ·ἑρωσεω 430
“Με ΜΜΜ". _ _ 
. ζ -·.“τἑ ·  Γ. 
στον ω! . _· .
»συ · 09   . Δ Ο . ·
ο9ὶ99“Ψ > 5:; _ Με ΜΜΜ. ΡεκοΡ κι" ΣογπεΡ ΜΜΜ ΜΜΜ τιοΡτΛΣΕ
 ·  > -  Δ Ἡ!" "ΤΙΜ ΚΜ ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΡ|Ν^κ"Σ ΕΔΩΣΕ Ν ΣΥΝΒΗΜΑ
. Β“ ·
πΜΗΜῖῖῶἶἶἔοἩΕκ -3ι ”Μό -4ο
.'.'.-!'.'!Μ..__:Ή_”
! ¦ μ η “ί -. ν` η Ι ¦