Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Συντάξεις από τα 55 στο Δημόσιο!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η Η . Οι δω ι ._ Δ
'ΤΕΛΟΥΣ, ΕΥΡΩΠΗ ι ' Φ|ΕΣΤΑ Γ' Τ|ΤΛοΤ ' #°
Δευτέρα Τ8 Αηριλίου 2016 - Αριθμος φυλλου 1.867 - Τιμη 1,30 € - νννννν.ε-τγμο5.:σΜ
 ΠΑΣ, ΕΠ
-= ΔΣ ΜΜΜ ΝΔ Ο=-Τ
Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ
ΕΠ|ΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗ ΛΗΨΗ '
ηΡοεετογ Ξ
«ΠΕ©ΤλΕ¦ΠΤΜ©Υ» Η
ΠΑΜΕΤ©Υ η '
ΑηοκΑΕιΣΤικο
Η ΚΡΥΦ|·| ΕΓΚΥΚΛ|ΟΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΕ| Χ|Λ|ΛΔΕΣ ΑΣΦΑΛ|ΣΜΕΝΟΥΣ
Συντἀξει5
σηο τα 55 Μ Ι·
Πήγαν Ουάσιγκτον στο Δημοσιο!“
για 5,4 δισ. και τώρα 
ηλικίας για δημοσίους υηαλληλους με βαση
  9   εγκύκλιο ηου δεν είχε δημοσιοηοιηθεί
|'|0|0| ΓΛ|ΤΩΝ0ΥΝ τη συνταξιοδότηση
αοιδοί τηυιιιιι αηό ΔΝΤ και το  ηλι€Ξο στο, 6ἶ Π στο 62,κω θεμελιωνοΨ ΜΜΜ'
Ευρώηη για εηιηλέον μέτρα ηου θα ηρἑηει να ψηφισθεί αηὁ ΜΚΟ «εξοδο» ακομη και Πριν “Πο τα 55
2% του ΑΕΠ ηέραν των 5,4 δισ., τη Βουλή θα ενεργοηοιείται
Προκειμένου να εηιτευχθεί το στον εμφανίζονται αηοκλίσεις κ^Ε|Δ| Ο Χρόνος συμηληρωσης 25ετίος.
ηρωτογενές ηλεὁνασμα στους ΠροΟηολογισμους Τι ισχυει για τη διαδοχική ασφαλιση. · ι . 
Π|ΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡ|Α ΠΑ ΑΝΔΡΕΣ ΚΔ' ΤΥΝΑ|ΚΕΣ ' · ι Ε β Μ ι
ΣΕΛ-  _
ΣΥΓκΛΟΝ|ΣΕ
ΤΗ Δ|ΕθΝΗ
κοιΝι-ι ΓΝΩΜΗ
Η ΕΠ|Σ|άΕΨΗ
ΠΑΠΑ-ΠΑΤΡ|ΑΡΧΗΑΡΧ|ΕΓ||Σ|άΟΠΟγ
ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ, ΑΛΛΑ
ΧΡΕ|ΛΖΟΝΤΑ| ΚΔ'
ΠΟ^|Τ|κΕΣ ΠΑ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΔ Ε|ΣΔ|_Ω|Ἡ ΣΕ ΔΕ' ΚΔ' ΤΕ' ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ/ΧΥΤ|·|Ρ|Ο ΛΥΕΤΟΥ Οι
νοστες
'ι ; γιο τους μετα
το ηΡοΣΦγΓικο
σε; . . ύ· >  - “ ΞΕιλ.©-?
ΣΕ ΤΡΟΧ|Α ΣΥΝΕΔΡ|ΟΥ Η ΝΔ. ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ  ΣΕ%^^

Τελευταία νέα από την εφημερίδα