Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
έ «Βω› "Π|ὑΜ
 ο Παναωναἴκός
ο ΠραταΒιικε α αριστερόε μπακ του Ατρόμητου
'ἔΜ" ΠΑ Τα" ΒΞΛΛ'0Ξ
. Π°¦°γ Βωξ." ν¦κΜή ° π°γέ¦ ο ο ΜΜΜ που ιιρααιιαΒε' να τκμεταῆῆευτε' ο ΠΑ0
15·ῷ2016
16-4-2018
ΑκαΜΜιΑ ·  
' · 'Ξ' ι · ¦· · · Δ ι· ·
ΕΠ'ΒΕΒΑΜ.
ο ο 0ῆυμιιιακ68, α Βτῆόαα τα
αι·ιακῆειατικό θέμα τπτ αγαπα»
και οι... αναδημοσιεύσει8
ο Τ Θα παω αιιαῦαὐα τω
αρ Με για ταν Παρταγαῆα ··
..Έ α.
ΔιιιΛα
· «Ἑαιιαατ· την έδρα
αι· Αεκ α "ΑΟΚ και
ωωω“ για
στη φιέστα!
ο Αποθέωαπ απόψε
για την ομαδα των ρεκόρ!
. ' ' ' γ
Δ Η Δ Η -_“ Δ Δ Δ
π °Α 
' ' ' Με· ξ Ρ 7 Τ
· · · · ο · · Ο · · · · · · · ο Ξεχωριατέ8 πρατααει8
για τη μαχη τικ
καραφι58 στην
Αγγῆ'α