Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
Τ· ΠΜ· ·· ΜΜΕ ”Η 
ΙΙ····ιΙ·ΙΙ··ΙΙ·Ω··ΙΙ·σ...·! Η· .:, 
ΓραφεΙ Ο ΠΑΝΟΣ ΑΟΥΠΟΣ Σελ- 32 “Μ
¦Μω"ωΜΜΜ Ι«ΚΠσΙσὡνσΙΑΤΙΙν ΠσωΤΙσ
“ΜΜΜ σνσΙΙΙσΙ Μαν σΤΤσ_
Γράφω Ο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|ΝΟΣ Σελ. 2
ΔΕΠΑΚ Η! 
ΜΕ ΠΕΚΧΑΡΤ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ. ΞΕΚ|ΝΑ ΑΠΟΨΕ (ΤΟ:ΟΟ)
ΣΤΗ Α|ΒΑΔΕ|Α Η «ΕΝΩΣΗ» ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΑΤΣ
ΤΗΣ ΚΑΝΟΝ|ΚΗΣ Δ!ΑΡΚΕ|ΑΣ ΤΗΣ ΣΟΥΠΕΡ ΑΜΚ
ΚωρΙοκΙΤ Τ 7 ΔΠρΙλΙου 2ΟΤ(5 / Φυλλο Τ Τ 57 (2357) / € Τ 30
ΚσσσΤσΤσ Ισ ΣσΒΒσΤσ σΜΙὡς...
^ΡΡΩΠ"Σ^ΤΕ  . · - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΦΕΤΟΣ Η Ρ Ι ΑΠΟ ΤΟΝ ΖΝΤΟΘΤΣ
ο χΑΝΕΤΕ «Δ|ΚΑ ΣΑΣ»
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΜΕ ΚΑΘΕ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ ΣΥΝΕΧΩΣ
ΠΙΘΑΝΟ ΚΑ| ΑΠΙΘΑΝΟ ^  . .Δ Η . ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ Β'
 ¦ = ΗΜΙΧΡΟΝΟ, ΛΕΣ Ι(Ι ΕΧΕΙ
ΤΡΟΠΟ ο ΑΠΟ ΤΟ -Ι7 Α. Ρ __ η _
Το... ΤγΡΙΣΕ ΑγΤΗ Ι . - .~ η. ι ° ~ ΔΥΟ ΤΣΑ:|ΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ
ΤΠ ΦΟΡΑ Ο ΠΑΟΚ “ “ Δ “ _ _ 7 ΤΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ
(78-83) ΠΟΥ ΕΙΧΕ ¦ η “ Η έ _ · ΒΤΑΖΕΙ... ΜΑΤΙΑ Η
ΤΟΥΑΑΧ|ΣΤΟΝ ψγχΙΙ ς  - ' Ο  ΕΑΑΕΙψΙΙ ΠΑΕΙ ΜΕΙΙ<ΕΡ,
Π >- Τ ' ' Ο Ε ΑΛΛΑ ΕΠΕΛΕΞΕ ΙΙΙΙΙΑΟ,
ΤΙΑ ΝΑ ΤΟΝ
χΡΙΙΣΙΜΟΠΟΙΙΙΣΕΙ
ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ!
Ι Μ" ΜΜΜ
ΓκΟνΤα8 (κΙΙρἰω5), ΦΟσφΠ5 καΙ ΨαρΙανΟΘ έβαλαν ΤΠν «ΤαφΟΠλακα» ΟΤΠν ΑΕΚ, με Τα σφυρίγματα τΟυ5 στο 6' δεκαλεΠΤ0
η · Καθαρό φαοΙΙλ Πανω στον Σωστα ΠρΙν μΠεΙ το καθΟρΙσΤΙκΟ τρίΠΟντΟ ΤΟΟ ΒασΙλεΙα6Π · 19-38 οΙ βολἑ5 μέσα στο ΟΑΚΑ!!!
ο «ΓλενΤαεΙ» ΤΠν ΑΕΚ, ενΤΟΘ Ι<Ι εΙ<ΤΟΘ, Π 6ΙαΙτΠσΙα · ΑλΠθεΙα, τΙ κανεΙ Ο ΔουβΠ3 γΙα αυΤΠ τη συνεχόμενα εχθρΙκΠ
αντΙμετὡΠΙσΠ; · ΚΑΕ ΑΕΚ: ΔΕΝ ΕΚΒ|ΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑ| ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑΝ
|'||Β°ῇῇ Ἡ" ΝΕΠ" Ι8-2 σα' ων Μ 
Τα: 28 ΜΜΜ “ΉἘ¦¦=¦¦=Ψ ""'¦ἔξὅ°===Μ