Πρωτοσέλιδο Πρωταθλητής:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΙΔΒΔΠΕ Στο 
. “ΕΚΡ"'(ΠΚΟ»ΜΪ^ ΕΣΕΙΣ Τ' ΤΥΠΟΣ ΗΕΒΒ ΕΙΣΤΕ;
ο 2νεοιωΠοιΗεΗΒ; +·7ΜΕ:ᾶΜῶ  _.Υ
ν·ςοΠ
 Χ 8 Ι ΙἐἐἐθΙἑΜΣ ο
θυμάμαι .η
 Πρωτο λη'ης την έ
οκ· Μακοὐστ ν 7 Ι
Ολυ=Μάδο!!! ΙΙΙ” ΑΡ- ΦΥ^- 5419 ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: εγΡΩ 1,30 μου Φωτ" ε 3-9
Ο Ύ;ἐἶἐ ·,> έ :ε Τ "ί Ι '“ ° Ι ἔ›- “ζ
| > α“ Ι Ι#
Β(|μγελ|κ Γ 
Μ“ω“““ο - Λ" Σ (ΜΕ ΚΑΛΛΟΝΗ) ΣΗΚΩΝΕΙ ΑΛΛ" ΜΙΑ ΜΥΤΙΛ
ο άνθρωπο( _ Ξ ζ .
70Ι1έ|ων;ἔηνἶ :"7 Ξ Ἡ; ' ` _ Ψ ὴ- :“/,`3 ΝΝ _ ' > ,
σαμΜΙχω γ κ ; .¦ _ > Β · _ χ
νσβλέπε| ~ 5 < 7 “ " ' ` ”
@Μα ἔ
. -/Τξ
- ν ἰα-«-μω ,Η
7 . 4 _ 'Ο . '”.μ=- 'τ Ο '
Μ" Ι λ ' Δ _ | Μ · ο  - Σουπερ
κόσμο" . α __ .. ο  _ και στο
ἑ- ἶ '.μΡ ^_:` ΙΙ Ι Ι
Ι έ ¦ , ; | Η πολο ο
Ξ *το  < 'λ
απο νωρις στη-   ο· Δ 0” “ς
ἶ"“·ΐ3.“:^ .Ϊ Ξἔἔ': Ι ~ Αμ ' Ο ὅ· Τ 
Ι Ι · _ 6,: ^· 
α   _ .·;ἔ;Ι('· Η .Φ Ι ΔΤ· Ἡ Π
ι· ν  - ·
 Ψ ή; ο Θε τ;; Αμ* ΜΒΜ ~ι1Ἐ!19Μ!ΜΝΨ αεκ ΪἩ39 Ο  Η Β Ή: Φ 
τσ· οι Δ
 Ι / Δ 76
Ἡ _ Ι Μ
Ι Ξ ' Α ξ 
Ι “9 Ί» 7- 7 , _ το ο ΤΤ
Α ὰ 
_ Ο ΟΡΙΑΜΒΟΣ ΜΕΣΑ
ΣΤΗ ΡΙΕ'(Α Με ΙΟ-4
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΦΟγΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ «4» ΤΟΥ
ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΛΙΓΚ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα