Πρωτοσέλιδο Έθνος: Με ρήτρα ΑΕΠ όλες οι συντάξεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ατιοδραστι ή Οδηγος...  Ανοίγουμε
στα Με· Τ ετιιβίωστις  το«μαυρο
θανα,ττιν με 32 ααα- ἶ_____“Μ____Μ__“ κουτί» με τις
ηφαιστεια- νττισεις “ἑΉἄ%$%Ύἔ φιλες της
κο χερσοντι· στους γρι- ,Ζ  σοουμιτιζ
σο με τις Ξ φους της  _ φ  σου δεν
αιτοκρυφες Εφορίας Ξ 4  - η αντεξαν
ομορφιές  :έ στον χρονο
ΕΠΑΝΥΓ|ΟΛΟΓ|ΣΜΟ ΑΠΟ το 2018 ΠΡΟΒΛΕΠΕ| το ΝΕΟ ΑΣΦΑΛ|ΣΤ'κΟ
Ξ¦ΞἑΞῇἑΨ"'  χ Με ρήτρα ΑΕΠ
Μιιιιι μ ο όλεε οι συντάξετε
 ” - ` Ἡ'  Ο ρυθμοε αναπτυξπε θα καθορίζει με αυξομειώσει8 στι8 αποδοΧέ8
”2223 ο τι· ~  των συνταξιούχων. Σε ένα Υπερταμεἱο με ενιαίου8 κανόνε8 όλοι
οι ασφαλισμένοι. Ποινή στι8 συντάξει8 Χτιρεία8 για τα ζευγαρια
με διαφορα ιιλικίαε Πανω ατιό 10 Χρονια. Με
ΧΑΡΗΣ θΕ0ΧΑΡΗΣ ΣΤΟ «ΕΘΝΟΣ»
Τ" ΜΜΜ' ΜΝΗΜΗ Στο οτιοΜΑ τον «ΣγΜΒιΒΑΣΜογ» Με το ΔΝτ »ω
Μ"Β|ὶΜΕ"ΕΣ ΜΜΜ" ΠΡΟΤΑΣΗ·ΣΟΚ ΑΠΟ ΕΕ ΓΙΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΣΤΑ 8.100 €
Μ' |||'ΜΣΣ'| »12 .............................................................................................................................................................................................. ..
ΤΡΑΜ ΕΖΑ Π Ε' ΡΑ'ΩΣ
ιιιιιι·ιιιι ιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιι 
ιιι τιιιιιιιιΕ: ιιιιι ιιιιιτιιι
που ιιι·ιι:οιττ:τι 
Σ¦¦¦¦¦"Μ ΠΜ ΜΜΜ" Μ" ,,
Η πολιτική
απαιτεί θυσἱε5.
Τα θυσία
των αλλωνΙ
Μόλι5 κυκλοφόρησε
ΗΔΗ ΟΟΒΒ8ι στα ελληνικα; το ΒιΒλίο Που
- ~· ~ 7 ενέτινευσε τη δημοφιλή
σειρα Ηουεε Ο! ζοΓό5.
_ Με
φυσικα!
»νικ ὲῖΠιι! ΟὅἶΎΪἩ.