Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Ανέλπιστα θετικό "φινάλε" στο τέλος της εβδομάδαςRecognized text:
Τρεις οι
«μνηστήρες»
για ΤΡΔιΝΟΣΕ
Η ΓΕΚ Τεριισ η ευρεση
βειιιιΜν5 και η ιτσήικη
Ρει°ι°ονιε - Δεσμευτικες
ηρσσσσρες στις σι 5 ω. 9
ΧΑ.: ο Ντρόνκι
έστειηε το σήμα
ανόὁαυ
ισχυρή τραπεζική αντίόραση
και επιστροφή του Γ.Δ. πανω
από τις 570 μονάδες τη. ιι
οι μετοχές που
πρωταγωνίοτησαν
στο ταμπηό
αυτή την εβδομό6α
Σιλ. Ν-'ί7
|Ν&Ο[Π
Αποτεηέσματα:
ι-ι ὁεύτερη
αναγνωση
Το Δο τρίμηνο. η ΕΝΑ..
το μεγόηο κέρόος
και οι αποτιμήσεις
ΕΒΖ: Σύντομα
οι συμβάσεις
με τους αγρότες
Ποιοι οι στόχοι νέου ασ. και
κυβέρνησής - Ο Χρ. Ρώσσος
νέος πρόεὁρος ~
«Τρέχουν»
οι πωηήσεις των
οηιιηε αγορών
Στα 4.4 δισ. ο τζίρος. το
9.22% των πωήήσεων στην
Ευρώπη ι477 όιο.ι  
Ο Π|ΝΑΚΕΣ 
 Ι;- |βἐνΣ
ἐῇξΐΗῆϋ; ΤΡΑηεΖ£Σ ς
Μεσα στερεμκΗεωΜεω*“ς;χεεχτὸ;κγΜκη των ΑπΡἈισΥ Με _ εφε 27ο Ο λε. Με 5679 την ι; ε'
Μ. 574,73
Εβδομαδιαία "ΜΜΜ
ΜΜΜ   _
ΜΜΜ - _
ΜΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ _ _
ΜΜΜ-Μ _ _
Γενικός Δεικτης
Κινηση Μετόχων Εβδομαδας
.... 
.Ϊἶΐ ...... 
Η ΑΓΟΡΑ ΣΥΖΗΤΑ Τ| ΜΠΟΡΕ' ΝΑ Γ|ΝΕ| ΟΤΑΝ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟ ΟΕ
ΑΝΕΛ|'||ΣΤΑ θΕΤ||(0
καναπέ» στα τέρας της εβδομάδας
Με ισχυρό +Δ,86% ο ΓΔ. πανω από τις
μ' Ϊ!! Μ Η
Αγορά
: · . . 'Ο
“  ι τ
,ι .ὰ
εηηηνικών τραπεζών - Κεφαηαιακό όφεηος
378 εκατ. - Πώς επωφεηείται κάθε τράπεζα  
Επιμένει σε μέτρα
περίπου 8 όιο. το ΔΝΤ Ξ του προυποηογισμού
Γι. Τόμσεν: Στόχος πρωτογενές πηεόνασμα
5.5% βόσει του προγρόμματος Ε5Μ
ΔΕ|ΚΤΕΣ Ί3
··~ τι
Ο Τ|ΜΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 22-25
από ΕΚΤ ομοηόγων ΕΡ8Ρ- Ε5Μ των
ί ι'ιηεόνασμα στο ισοζύγιο '
Το πρωτογενές πηεόναομα έφθασε
Ζε... ι ἱ στα 2.679 δισ. το οί 3μηνο  -3
570 μονόόες. με...
ια κίνηση "καλής θέλησης" από
Μ τηνπλευρά της ΕΚΤτάραξε τα
νερά στο τελος της εβδομάδαςαναζωογονώντας το εγχώριοχρηματιστηριακό ταπίο. Η είδηση για επάναγορά μέρους των ομολόγων του
ΕΡ8Ρ που κατέχουν οι ελληνικές τράπεζεςαπό την ΕΚΤστοπλαίσιοτηςποσο
 τικής χαλάρωσης, έδωσε το έναυσμα
για μια ισχυρή κίνηση με επίκεντρο τις
τράπεζες η οποία σταδιακά είχε διάχυση και στους υπόλοιπους τίτλους. Η
έντονη αποτύπωση αυτής της εῶησης δεν έχει να κάνει τόσο με το εξοικονσμούμενο κόστος χρηματοδότησης
των τραπεζών (θεωρητικά 144 εκατ.
ευρώ) αλλά με το ότι ένας εκ των βασικών θεσμών της διαπραγμάτευσης κινείται έμπρακτα προς την κατεύθυν
στιτηςολοκλήρωσηςτηςσυμφωνας
Η διαπραγμάτευση μπορεί να μην έχει
κλείσει ωστόσο μετά από ένα μακρύ
κύκλο καθυστερήσεων φαίνεται ότι υπάρχει η απαραίτητη σύγκλιση σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων για να περάσει η συμωνισ σε εγκριτικό επίπεδο
σήμα από Ντρόγκι
θεσμών και να κλείσει η πρώτη αξ;ολόγηση. Τεχνικά ο Γενικός Δείκτης έσπασε με εμφατικό τρόπο την συσσώρευση των δύο προηγούμενων εβδομάδων¦ κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα προς την πρώτη αντίσταση τιμών
που βρίσκεται στις 580 μονάδες. Η αντίδραση ήρθε πριν ο Γενικός Δείκτης
μπει σε περιπέτειες αλλαγής τάσης αφού κατά την διάρκεια των αρνητικών
συνεδριάσεων το τελος της ημέρας έβρισκε την Αγορά να κινείται περισσότερο σε σταθεροποιητικό τέμπο παρά
σε κάποιο βαθύ αρνητικό πρόσημο. Επιπλέον η συνάλλακτική δραστηριότητα δεν ήταν ικανή να πιέσει τις τιμές
των μετοχών παρουσιάζοντας σημάδια εξάντλησης κατά την συνεδρίαση
της Πέμπτης. Η αποφόρτιση των ταλαντωτών και οι ανοδικές αποκλιΌεις
δίνουν πλέον καθαρό προβάδισμα
στους αγοραστές για την ερχόμενη ε·
βδομάδα, η ενίσχυση των συναλλαγών
στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας βάζει ακόμα ένα στοιχείο αύξησης του ενδιαφέροντος. ;· η.. ιι» :κι
Σταση αναμονής από τις
βρετανικές επιχειρήσεις
κατά του «βτεχιτ» η παειοψηφία - Το
όημοψήφισμα η μεγαηύτερη ανησυχία .τα πι
Ο ΛΜΟ|ΒΑ|Δ 27 ζ