Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥ" Μο »ι Σελ 2
ΞΑΝΑΡΧ|ΖΕ| ΑΛΛΑ
ΧΩΡ|Σ ΟΕΑΤΕΣ
' ΚΕ|(ΛΕ'ΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ θΥΡΩΝ
Ο' Η|ΤΕΛ||(Ο|, ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ο ΤΕΛ||(ΟΣ
' ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΕΚ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
' Β. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ
ΜΕΤΡΟΡΟ|_|5 95.5: «Μ|Α ΤΡΥΠΑ
ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΕΚΑΝΕ Ο κΟΝΤΟΝΗΣ»
ΜΗ:: απο
τι Το ΒΝΕΑκ
ΑΕΚ - ΠΑΟΚ
· ΜΑΡκ000γΑ02 κ0ΝΤΑ Στο Σκορ,
ΠΑ ΝΑ Το ΜΠΗΣ0γΜΕ
ι ΝΤ0γΒΝΙΑκ 50-50 0' Π|0ΑΝ0ΤΗΤΕΣ
0ΡιΑΜ00Σ (0-2›'“ελ Ψ
ΑτΡ0Τ·κ0γ Α:ΤεΡΑ@
' ΤΕΡΑΣΠΟ «Δ|ΠΛΟ» ΣΤΗ Ρ|ΖΟΥΠΟΛΗ,
ΜΕ ΒΑΦΕΑ ΧΑ' Δ'ΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ,
«ΣΦΡΑΠΖΕ|» ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ
πΑΝ:Ε”Αῖκ0: 
Ο' «ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ»
ΣΤΟ Μ'ΚΡΟΣΚΟ|'||Ο
' Η «Μ» ΑΝΑΛΥΕ| ΟΛΑ
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Δ' ΠΛΟΥ
ΕΠ ΕΝΔΥΤ||(ΟΥ ΕΝΔ|ΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
' η ετ" 16 χΡ0Ν·Α ΔιοικΝΣΝ
ΗΣ εΝ0ΣΝΣ ΜΑΝ η ΝικΗΤΡ|Α
ΤΩΝ ΑρχΑιρεΣ|ΩΝ εκΑεΓοΝτΑΣ
ΝΑ' ΤΑ 15 ΜΕΝ· τ0γ ΝΕΟΥ ΔΣ
ΒΜΈΜ ||¦ἑ2
Η ΑΘΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 15|Ο4|ΖΟ15 ΑΡ. Φ.: 1027
ΜΕΛΕΤΗ "Ά Το
πΑΡΗπειΑε ΗΡ 'ΒΑΝ ΣΜΗΜΑ:
((κΑΡΑΤΑΣ|°γ» °
Ο ΠΑΟΚ Ε|'|||(ΕΝΤΡΩΝΕΤΑ|  ΜΥ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ |'|Ο|ΟΤ||(ΩΝ |'|Α|ΚΤΩΝ ,
ΜΡ' Ξ
,0 σὲ
ΚΡ|Σ|ΜΟ
ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Γ|Α ΛΟΥ|Ζ
απΦ@α Ν0νω
π@ἩΜωΞΝ “Ι
 Μ0:ΜΜΜΜ
ΜΗ: 150€
ΠΡΟΤΑΘΗΚ
Ο ΜΠΡΟΥΝΟ
ΑΛΒΕΣ
ΤΗΣ ΦΕΝΕΡ
ράφια
π ΜΜΜ
|'|ΡΕ|'|Ε| ΝΑ Ε|ΜΑΣΤΕ
ΣΤ" «Μ»
ΜΑΜ ,Ἡ
18:00 έἑἔ
Α ' Σ|ΑΤΡΑΒΑΝΗΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛ|Σ 95.
-ΦΑ=ΑΣΜΕ09· κ.
Σελ. 5- 10
ΠΡ0ΣκΑΗΘΗκΑΝ
Ο' ΠΡΟΕΔΡΟ'
ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΡΤΗ...
<Π|ΣΤΕΨΑ
ΣΤΑ Ρ|_ΑΥ ΟΕΕ ΜΕΤΑ ΤΗ Ν||(Η ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ»