Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ΠΑΡΩΔ|Α Με
· Συνεχίζεται με... Περιοριοτικούε όροοε
·Ποιοε .γ <έΦΡέν°» ΒΑ" Η... 'ΪΜ|Α
ἔἔἑἱ ' οεΛΕι ΠΡΑΜΑποΝι
ΑῆἡΒεια ή... ει·ιικοινωνιακα τρικ;
Το σκορ που
Ι Ι ¦ Ζ. '
""°°ε' Υ" μ" · Γιατι η ΑΕΚ πῆηοιοζει #
:2:ίΞἔ:.ε| στον Ποῆωνό φορ .
- ΜΜΜ.
Γιατί Ποντέιρει σε αυτόν _ _ . · ° - 
ο «Ματοωμένοε» στη Βασική πρόταση ' Ο · “
.. ο γ  _ _ . αν πε·
· - Η .η Ακου' .ι ,ο _ “Ξ .
¦ ¦ . · Πὡ5 και γιατί
_ ¦ ' | = ί. , > Παίρνει τιόντουε ο
 π ΠΜ( απο( ο ϊ φ 
 # . Ι ανια . ΜΜΜ
¦- ί· ί' “ Ι ι ¦' 'γ Ι
Λ . 4 απο τον Μακ
Π ¦ Π Ο Τα ῆεφτό στην Μπουντεοῆίίγκα και . ο Το ανοιγμα Που έκανε για
στην Αγγῆία ο Πόσο Οο=εΠπρεοτπούν · την σνονὲω°"
οι ομόδε5 Που έπαιζαν Ευρώπη
, η;ΝΠ+χ Ρ _··η;;τ 'ι>>< 1
ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ. ΑΕΚ ΚΔ' ΠΑΟΚ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΣΕ'
ΕΚΕ' ΤΟΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦ|ΚΟ ΣΧΕΔ|ΑΣΜΟ ΤΟΥΣ
“Η “°"°"Μ" ι“ἔὲ.ωξΡξ
ο Πὡ8 μπῆέκοντοι, ΣίῆΒο, ΜιῆοΒόνοΒιτ8, Βρύζα ϊ · Ο · ι ι
και... Σαντοε οτουε οτόχουε από την |Βπρική ν '~ · Χ ` γ 
ο Τι «παίζει» με Μπονατίνι, ΤαΒαρεε, Λοοίε κόρῆο5 
· Ποιο8 έχει το πανω χέρι " ' ζ ” Δ ί
. ρ . ·Ἐτοιμοι οι Βέῆγοι
αν προκοψει εγχωριο «ουγκροοοο» έ, θ. γω ε"ίσ"μη Πρόταση