Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΠΑΣη!ΜΡΑΜΣ"ω2-7ωκΑ|"ΕΤο_“ "ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗκε| Πο ΛΑΟ Το'γ
β ΕπωεΑπΜἔΑΡχοΜΝ»ΜΕυΜιῳυΕ
ΑποτΗΜΜΜΡΑΛΠΛΜΜΝΑοΗΝΜκο ΠΠ ·
' παω...επιΠΡεψε|ΠΗΒπΜΜΜΜ` ¦_ .
ΐΚΛΕΙΣΕ|ῖΗΒΕΣΗΠΠΥΤ0Υ'λΞ'ΖΕ|ΣΤ0`ΒΕΕΠΛ'ΠΠ= ' “ΜἶωΜῳωΜω “  ...ΜΜΜ Μό.. “›
έ Π.κΝΠΑΝτ·ΝΔΗΣ
7 "ΜΜΜ"... “`
'στα "Να ·· πως? Ι - .
ΜΒ· Μ ως ΜΜΜ! »
,· |·-” < έ .Δ η
 ·; 7 :ηΪ"ἶ Ϊ· η·
 η 7 7ῖῖ
ἔἑἶ τ. Κ0ΥΒΟΠ0ΥΛ0Σ 
 ΜΜΜΜΜΜ Υ ί ζ; 
;Ξ “ΠΜ 
 7 “ 7 Μα :Μ η
ΣΥ|'ΚΜΝ|ΣΕ ΚΔ' ΠΜ' 0 ΤΕΡΛΣΤ|ΠΣ Δ|ΑΜΛΝΤ|Δ|·|Σ ΜΚ""°""ΜΜ  
ὰ Ζ°Ρ"Τ|. ΟΛΑ ΚΑΛΑ=

Τελευταία νέα από την εφημερίδα