Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
 ΤΜΕ|Σ ΜΜΜ? ΜΜ[ [ΤΠ/ΜΜΟ [ΠΜ #[Μ||(# ΜΜΜ ·
 προγρ τ πιο κι ΜΜΜΜι @τοιχΗΜΛ
ω Μ [#||Μ[Μ Μ|Ι###Ϊ|#[! ΜΜΜ! ΙΜ #[##[[# ΜΜΟ!|| ΠΡΟΠΟ
ΑΡΜΟΜΠΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΠΕΠ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΥΧΕΡΑ ΓΙΑΝΝΙΑ ΜΝΗΜΗ' ΜΟΝΟ Η ΑΤΟΜΑ ΑΝΩ ΤΟΝ ΤΟ ΗΜ "ΡΑ Η Η Η ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΝ ΠΜἐΕ ΥΠΕΥ0ΥΝΑ
Ο Ο'ΜΜΤ|Δ"Σ «ΟΡΟΔΟΟΗΥΕ» “ Μννν5εΝ ΤρΑσΟΑΔ.6ρ
ΜΙΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜ|ΤΜΥΤΕΣ ΤΟΥ ^ 
κιτ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΜ" ΤΟΥ ΕΜΦΛΝ|ΣΗ, Η
ΠΟΥ ΟΔΗΤΗΣΕ ΤΟ ΜΑΤΣ ΣΤΟΝ ΜΜΜ", ·
Ο ΑΛΜΠΟΥΜ ΕΚΑΝΕ ΤΟ 2-Ο '
ΜεΛποσεπ:ιι . 
 ΔΝτιπΜοπ Ο 
κι; η γ _
Ο Ψ ι Ξ | τ · ' 7
κ_ ι .· ο < πές έ 
 Τ ή· _ · Δου-7- 
Ωἰ|'|()Β()Λ|·| ""'"" ©@ Μ ΟΟ@@ Μα @ΧΟ κι· ὰ 
Στου ΜΔ
ΑΠΟ Τ" ΝΒΑ ΦΟΥΛΑΡΟΥΝ ΤΟΝ Ε|ΔΑΝ Ο ΒΕΛΛ|ΟΣ ΠΑ ΤΟ 60 ΑΣΤΕΡ| ο τ;" ο- 
ΠΑ ΤΟ ΝΤΑΜΠΛ ΝΑ ΣΚΟΡΑΡΕ| κΑιΟΠΜΣιΝι ΗΒΟΥΛ'ΑΓΜΕΝΗ ῖ ·~  ο.
Η Ελλαδα και ακομα Α
Τ3ευρωπαϊκἐ5χωρε5(ισπανια. ὁ' · Δ >'Ξῦ ι  ¦ ί
Ρωσια.Τουρκια.ιταλια.κ.α.) *_ 4 ή ' σ ; “ · ·
αποκλει'στπκσν λόγω
προτίμπσπ5 στπν Ευρωλίγκα Φ
ΚΕΚΛΕ|ΣΜΕΝΩΝ
Ο' ΗΜ|ΤΕΛ|κ0'
τιΤΤρόσινο“ του Κοντονπ
Υ 'ο Το ΜΠΕ Μο· ' Εύκολα οι «ερυθρόλευκεε» ' 0 Στεπίνοκι χόρισε τήν ' Απορρίφθπκε από τον Ηρακλή ' Στον τελικό του ΤΕΝ Τταρπγ
“ΟΥΟ με “ΜΜΜ 5 Ο ΜΜΜ Τ-0 τπ θήρα σταυ5 τελικουε ισοπαλία (Τ ·Τ )στπ Ρουκ Χσρζόφ π πρότασή των 650.000. τα κορίτσια του ΝΟΒ κόντρα "ΕΡΑ ω|Μ
τπ5 ΑΤ βόλεϊ Π «καμια λογική υπό το βλέμμα του Μιλοβόνοβιτ5 θα επανέλθουν οι «πρόσινοι» στπν |σπανίόσ οικσόέσποινα
'(0 ο Κοντονήε» υποστήριζαν ' Αρεσαν και οι Λίπσκι, Γκίρσκα ' €α|αιοΜ8π: «0 Πατσίνι Ματαρό (9.45 μμ.)
Δ" ο ΤΟΥ χ ροΝογ στην ΠΑΕ για την απόφασή και Πουτνόσκι ' Κραυγή παει αυτό για τον Στραματσόνι» για τήν 6π ευρωπαϊκή του5 κούπα ε | ο
 να μήν έχει κόσμο τα ΚαραΤακόκπ απόγνωσπ5 από το χαντμπολ Π Από ιταλία και 308 υποψήφιοε φορ Π Απέκλεισαν με Τ 2·9 τα Ζὲντεε
' ΠΡ|Μ Τ00.000 ΣΤΑ Γ|ΔΝΝΕΝΔ ΠΑ ΤΑ ΠΛΕΪ ΟΦ ' Ο ΠΔΝ|ΩΝ|ΟΣ ΟΛ Τ|ΜΗΣΕ' ΔΥΡ|Ο ΤΟΥΣ κΥΠΕΛΛΟΥΧΟΥΣ '79 8 '98 Φ