Previous Προηγούμενη μέρα
Next

Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 9  ετοιμη
ΕΒΔΟΜΑΔ'Α|Α ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ ΑΓΟΡΩΝ Θ οικοΝοΜιλΣ ΤΗΣ ΥΠΑ|θΡΟΥ
Δρ Φυλλ0υ 544 νννννν αόι·οιιοννεαι: σαι·ειιαα@ααιοιιονν5οι· Σαββατο 16 & Κυριακή 17 Απριλίου 2016 Κωδ. ΤΜΑ Ι55Ν 2241 94% Τιμη 2 ευρω και με το ένθετο 3 ευρω
Οργισμένε8 αντιδράσει8 φέρνει για μια
¦ . - ΜΠΑΜΛ|| ΤΙΜΩΝ ' ό
Γεωργ"(ο κοσΪ0ς ιιΡσιοιν 8/4 15/4  γ|ορτες το
αΠό το αγελαδινό  ετος ψυΧονθων σύ
Βουλιάζει και τιιν Παραγωγή ἔἔἔ 1 6% Δίἐξ0δ0 στις βελτιωμένες
ζωοτροφὡν η κατάρρευση Ξἐ@ῷ:ΐ ή., __3 ,16 ' Ποικιλίες βλεηουν οι γεωηόνοι ΕΟΠΟ|.ΕθΟΜΕ
του Ειιι·οίεαιιηιε. τηλ,  τα Χ 201 4-2οι 7
ζιι.ιμ ιι|ι ·(ιἩμΜ' εφη/Μακ
|,ἡι:υ¦Μ·ι η! .·ιη:·ιι¦ιτιΜ ελαιόλαδο ειιιωί·ιλο
στο αγελαδινό γάλα. οι λ. κι
Ο δορυφόρος άφησε έξω τα ποτισμένα
ακόμη φορά η διαδικασία διαχείριση8
των κοινοτικών ενισχύσεων. Αυτή τη
φορα το Ποτήρι ξεχείλισαν οι συνδεδεμένε5 του βαμβακιού. από με οποίε8 έμεινε αΠλήρωτοε πολυ8 κόσμοε. Σερραίοι. Θεσσαλοί και Θρακιὡτεε φωναζουν ακόμα για τον δορυφόρο, Που
στραβώνεται στα Ποτισμένα. σελ. 10-11
Με ερωτηματικό
οι πληρωμές
μέχρι το Πάσχα
Στο συρτάρι κλείνουν οι αρμόδιοι τιε ενατάσει8 του τσεκ. Παλεόοντα8 να βγαλουν
τα οριστικά δικαιώματα και να πληρώσουντη β' δόση τη Μεγάλη Εβδομάδα, αφήνοντα5 ωστόσο έξω Πολύ κόσμο. σελ. ο
Πότε επιστρέφεται
ο ΜΜΜ ΦΠΑ
Όπωε οι λ0|Πὲ8 επιχειρήσεις» αντιμετω
ΠΚονται οι αγρότε8 του κανονικού καθεστώτοε στην επιστροφή του ΦΠΑ από
τα Προίόντα Που εξάγουν απευθείας.. την
οποία παίρνουν στο χέρι μόνο αν δεν έχουν καμία ληξιΠρόθεσμη οφειλή. σελ. 14
Κλείνουν συνεχώς
αγροτικές εταιρίες
Μετα τη ΦΑΓΕ Που έκλεισε το εργοστασιο στο Αμύνταιο και η ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ
ανέστειλε πριν από λίγε8 μέρε8 την Παραλαβή αιγοΠρόβειου γαλακτοε από τουε
κτηνοτρόφου8 στηνίΑρκαδία. σελ. 12
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
Για εηικείμενη τόνωση της
ζήτησης μιλουν οι αναλυτές.
Περισσότερα εμπορευματα.
ένθετο σελ. 23-26. 39-42
ΣΑΒΒΑΤΟ: Αγάπης. Ειρήνης. Χιονίας
' -· ή ι Οι
ισ  -Ϊ ο 2 .ἑ_/ί'.ι Ο
Τα στρέμματα σε κάνουν Νέο Αγρότη
Γύρω στα 250 στρέμματα με σπόρ· και πανω από
40 με ελιές. οφείλει να δηλώνει ένας Νέος Αγρότης
για να μπει στα νέα Προγραμματα. σελ. 31-34
-ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
(ευρώ/κιλό)
ί Ο 2016
 5.5Ο-7.ΟΟ
Προϊόντα γης
ο ο _ _ Βοϊου
Ανάλατη... φέτα θα χτυηήσει 7 Τους τραηεζίτες Πληθαίνουν τα
φερνει η ΔΕΛΤΑ η τιμή στο αρνί βλέπει ο υηουργός Προϊόντα Βο'ίου
Φέτα με λιγότερο αλατι λανσάρει
στην αγορα ιι ΔΕΛΤΑ. Που είναι
έτοιμη και για Παρεμβάσεις στο
αγελαδινό γαλα. σελ. 12. 46
ΒλέΠει για τα 7 ευρώ το κιλό
το αρνί μέχρι το Πάσχα. Ήδη
τα βαρια αγοράζονται αυτές τις
μέρες στα 5.5 ευρω. σελ. 23
«Ξύλο» έφαγε στις Βρυξέλλες ο ΑΠΟστόλου για τα Προγράμματα και καλεί
τη Δευτέρα τους τραΠεζίτες για το
χρηματοδοτικό των αγροτών. σελ. 31
Μετα τα φασόλια. τους γίγαντες. τα
ρεβίθια και τις φακές. τα Προϊόντα
Γης Βοῖου μΠαίνουν στη φόβο αλλα
και τα φρέσκα λαχανικά. σελ. 37
Μήνας ως. Εβδ. 16η ΣΕΛΗΝΠ: 9 ημερών
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:48 - Δόση 20:02 ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος