Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
`_ Ϊ..ΐὴ_
· "4·
·~.' Ζ.
κ '·· ἐ·Ί .
ο- . " ··<' ,η
λεων ΠΜν τον Μ¦ὡ“
*ΜοΝΑΔικΕΣ πι>οΣοοι>ΕΣ
«Ο αγώνας κατα
 των παθών»
20 ΣΕΛ|ΔΕΣ Ε|ΔίΚΟ ΑΦίΕΡΩΜΑ: ιατρικη φροντίδα και φαρμακο -ίΟῆε5 οι τεῆεαταίε5 επιοτημονικέ5 εξεηίξει5 και τα νέα οκευαοματα
Ο Γ ' Για να «ξεφουοκὡσοαμε» πριν
' α η ξ
7' . τ τι: ' ι. : ι·
Ο - ΝιξζΠ'¦ 'ι
“ἔΓ:ζΔΠ ' _
;__ .
η” . α
 γ€ 4 | ι' εν. Κ
δ |. Η ;ιΔ`; ι
 η Ι “ Ι ¦ ο
 ΠΟΙΟΝ" ¦ Ο Μαη και μετα την Ανόοταση _. 9 ξ.» ··
Ι : Ο _ ν · · -“ .
_ .· _- _.::. χ.Μαθαινου ετα παντα ια ·
 · · γ τα «καπό ῆιπαρα». τα τροφι=ἑ5 αῆῆεργίἔ5 ' › δυσανεξίε5 και τον πόνο στι5 αρθρωαει5
Ο Ἀ&ω Ποῖοιω μέσα από με ασκείστε Υ γ . . γ
να· οίετωμα5προῳὲραωθδα . “ ο.  
και οδηγό για την αποτίναθιΜηαθὡν έ τ γ _Δ γ ”ΦΠ “ τῇ # |
“Θ ί
Σε εκΠογικη
ετοιμότητα
η Νέα Δημοκρατία
100 ΣΥΝΕΔΡΙΟ
<<ΓαῆαΖια>>οτεῆεχη
σε θεση μαχηε
·Ξ )ζελ.8-ΙΟ
«Δενθα Ο
αντέξουν
για ηοῆίι “
ΣΥΡίΖΑ-ΛΝΕΛ»
©ωπιογρηγοραφύγειηουγκαβέΜη¦
ΜΜΜγιαιανω νι-ω.12-13
η επίσκεψη στηΛέσβο
:α·γχ ν
'Εντονε5αναδρασει8απόΜητρωοῆίτε8
 Σελ. 79
!7 |790|?64ω
ι Πού θα πανε
ε - μισθοί - συνταξει8
 Πόσο φόρο
θα πῆπρὡοουμε
ή Ποια η Πόση για
_ α «κοκκινα» δανεια
«ΜΟΒ παίρνουν
ω μετρα»
κα|"' 
.Παραιτείται ο Τσακααώτοε .ο 
“ΚόβΜ·» ο Κατροὑγκαῆοε|ῆ ·
. τΔιώχνουντονΣταθακη ι” _· “ι
ΠΡΟ ΚΟΠ ΗΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Π¦ κ" η" ·
Η μεγαῆη
μαχητου
Προέδρου
για να σωθεί η χώρα
·5 Σελ. Ι4~Ι5
Αποχωρεί ο πωπω .· ·. |- με Δ 
Η ηρε η
δύναμη ίπηα
στον ηγέτη
Ο ΣΔ. 16
ΒαΖουν χερι σε αοημικα και... οεντοὐκια, με νέα «πόθεν έοΧε8>> ω. Η

Τελευταία νέα από την εφημερίδα