Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Επιστροφή σε δραχμή & 300.000 "λάθρο"
Newspaper website Website
Recognized text:
ι 'Η . Ο ή!!
ι μ: | η | ΙΙ ΜΒΑ ΗΜ .ΗΜ |
¦ ' · Γ : ~ ` _ ϊ ;.;¦.¦ω¦·.““. “Η ΩΜΜΔΜ“
- | · ·
ΕΛΕΥΕΡΗ έ φ 
- · Ο· ` _- _.  __ Ί! Γ Ν ΚΥ¦!ῆ
ΜΑΜ  ΐ '  :Ϊ 7 : 'Ι ^
00549) 
ΤΙΜΗ ΐ 
Στη Λέσβο σήμερα ζ Ο Πω να εΙΙαληΘωσει
ο Φραγκίσκος με Τοσο Ιην Προφη`ιεία του Πατροκοσμα
Βαρθολομαίο Ιερώνυμο' για τις όσο ΠασχαλιέςΝ
Ο "ΜΑΥΡΟΣ "ΔΠΛΣ"
ΦΕΡΝΕ| ΠΛΝθΡ|·|Σ|(Ε|Λ 
ΣΕΝΑΡΙΟ... ΣΟΡΟΣ ΓΙΑ 'ΠΙΝ ΕΜ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ:
 'τ · “ Ψ. 7 ή.. φπα ·_
7 .“ ·“ Ἡ' · Η .οι ·,
. .. _ _ -_ μ ¦ . . __ .__¦
ε η · .ν . ~ _ . . « ' - '
ί , . .› αλ . · .. ή”... _. μ.
¦ , . · ' .- _ <; ϊ" Δ' "·:!
7 - .. _ _- - . _ · .'
· - · ,7 .· . β η ρ- .
¦ . . . , .. . ¦ γ
. Π.. Η . Η η! _ ω
. ι _ . ι . · .Ρ · 2 _
· ` Η Κ.. ; - · “!
· -_.1-. β, #··. _ :·κ ο - γ .<
..ω · ? - ·.· σ ὶ :< -..-·= .
4 . ·Ι .-?. ς Ι· | '_ ·, .
- β Π Ι :· .Ζ.~ χ·“ 4: Ε ι _Λ ·.“. .ἔρ.“ . , ' - Ά:: . '“:.·Β·/ ε γ Ἡ'
· 4 · .γ . Δ _ _-. ·' _ :__ “- · ·. . 3,!
'. . ”. Ι . ·.·-- . . .. .· · 'Ι
. .' ῦ `~ν -*· α Π ·' Δ .¦ '
. η -. .. . .
. _> ' έ Η, ή. -, . · > ' Ι ·
· .“··“·.· ·. ·.`.·¦ .· · ·-"-ε
· -' Ι 'Ε· ' . _.. Β .·'- Λευ' ':_-μ4
¦ ·. Ι. . .| ι. “ .¦
να η :. ¦ ·· ρα.. .
¦.·~ . · · · 1. . ›
 - “ . _ 
· η . ` ι › . ·
.¦ - · -- ,: . - _ ·',
` η .η '.', - '._ >'_·“· ·..·._ ¦ > -,
“- Δ 4- _ ό
ΜᾶθΖ'Μ
Για να αποφύγει η Ευρώπη το "Βτοχἱτ", θα μας δώσουν βορά στα... τζιχόνπα